HNB predložio stečaj za Hrvatsku gospodarsku banku i Agroobrtničku banku i imenovao privremene upravitelje u Istarskoj i Cibalae banci

Objavljeno: 22.3.2000.

Na sjednici održanoj u srijedu, 22.03.2000. godine, Savjet Hrvatske narodne banke, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, i u nazočnosti gospodina Ivana Vrljića, pomoćnika ministra financija Republike Hrvatske, donio je odluke o upućivanju prijedloga Trgovačkom sudu u Zagrebu za otvaranje stečajnog postupka nad Hrvatskom gospodarskom bankom d.d. Zagreb i Agroobrtničkom bankom d.d. Zagreb. Nalazi privremenih upravitelja potvrdili su rezultate prethodno obavljene kontrole tih banaka: loše upravljanje bankama, posebice zaobilaženje zakonskih propisa u okviru kreditne politike, te nepoštivanje propisa i mjera HNB, dovelo je ove banke u stanje značajne nesolventnosti. Odlučujući o razrješavanju situacije u Hrvatskoj gospodarskoj i Agroobrtničkoj banci, Savjet HNB razmotrio je, imajući u vidu interese štediša i trošak mogućih rješenja za državni proračun, sve zakonom predviđene mogućnosti. Zaključeno je da stečaj predstavlja najprimjerenije rješenje, s obzirom da za dokapitalizaciju banaka nije bilo zanimanja, da druge banke, nakon što su detaljnije upoznate sa situacijom u HGK-u i AOB-u, nisu izrazile interes za pripajanje problematičnih banaka te da sanacija tih banaka ne bi bila ekonomski opravdana. Članovi Savjeta HNB naglasili su da prijedlog za otvaranje stečaja ne isključuje mogućnost da ove banke preuzmu ulagači, naravno, ukoliko nadležnima uz izraze interesa dostave ozbiljnu, financijski potkrijepljenu ponudu. Ukupna štednja građana u Hrvatskoj gospodarskoj banci iznosi 286 milijuna kuna, a u Agroobrtničkoj banci 146 milijuna kuna, a udio osigurane štednje u tim iznosima je 77,44 posto u HGK-u i 86,12 posto u AOB-u.

Nadležnim trgovačkim sudovima Savjet HNB uputio je i prijedloge za otvaranje stečajnog postupka nad Razvojnom bankom Dalmacija d.o.o. Split i Adria štedionicom d.o.o. Zagreb. Obje financijske institucije zbog višemjesečne blokade žiro-računa nisu sposobne izvršavati plaćanja, a u njihovu poslovanju zamijećene su brojne nepravilnosti koje, usprkos nalozima HNB, nisu ispravljene.

Na temelju izvješća kontrolora Hrvatske narodne banke Savjet HNB donio je odluke o imenovanju privremenih upravitelja u Istarsku banku d.d. Pula i Cibalae banku d.d. Vinkovci. U poslovanju Istarske banke utvrđene su značajne nepravilnosti, te je početkom 1999. godine banci naloženo poduzimanje mjera u cilju ispravljanja istih, između ostalog, izrada plana prodaje vlastitih dionica strateškom investitoru i plana dokapitalizacije banke, prodaja dionica banke u vlasništvu Globus grupe i ograničenje rasta plasmana. Povjerenik HNB, koji je u banku imenovan nakon što je krajem lipnja 1999. godine adekvatnost kapitala banke postala manja od 3/4 propisane, ustanovio je da su pojedine mjere izvršene, no da se banka nije uspjela dokapitalizirati niti prodati svoja ulaganja. Hrvatska narodna banka odobrila je Istarskoj banci, u cilju rješavanja likvidnosnih problema, kratkoročni kredit za likvidnost, koji je vraćen s poteškoćama. Izravnom kontrolom poslovanja banke u studenom i prosincu prošle godine utvrđeno je da su potencijalni gubici banke veći od jamstvenog kapitala. U cilju iznalaženja rješenja za stabilno poslovanje Istarske banke rukovodstvo HNB održalo je u razdoblju do kraja veljače ove godine niz sastanaka s Upravom banke, no zadovoljavajuće rješenje nije pronađeno.

Kontrolom poslovanja Cibalae banke ustanovljene su brojne nepravilnosti te je banci naloženo da iste ispravi, između ostalog, adekvatnim izdvajanjem rezerviranja za neidentificirane gubitke, izradom plana prodaje vlastitih dionica banke, plana dokapitalizacije banke, prodajom dionica banke u vlasništvu Globus grupe i ograničenjem rasta plasmana. S obzirom da propisane mjere nisu bile dosljedno provedene te da se banka suočila s ozbiljnim problemima s likvidnošću, u banku je u lipnju 1999. godine imenovan povjerenik. Također je banci odobreno korištenje kredita za likvidnost koji nisu vraćeni u cijelosti. Analizom financijskih izvješća krajem prošle godine utvrđeno je da su potencijalni gubici banke veći od jamstvenog kapitala. Sastanci koje su predstavnici HNB u razdoblju do kraja veljače ove godine održali s Upravom Cibalae banke u cilju definiranja aktivnosti za poboljšanje položaja banke nisu donijeli odgovarajuća rješenja.

Razmotrivši pokazatelje o poslovanju Istarske i Cibalae banke koji svjedoče o značajnoj nesolventnosti tih banaka te ocijenivši da je HNB poduzela aktivnosti koje joj u okviru zakona stoje na raspolaganju kako bi pomogla navedenim bankama da stabiliziraju poslovanje, Savjet HNB zaključio je da imenovanje privremenih upravitelja u Istarsku i Cibalae banku, koje za banke sa spomenutim problemima u poslovanju nalaže Zakon o bankama, predstavlja rješenje koje će spriječiti da se banke uskoro suoče s još većim poslovnim poteškoćama te primjereno zaštititi interese njihovih vjerovnika i štediša.

Na temelju nalaza stručnih službi Hrvatske narodne banke, Savjet HNB ukinuo je odobrenje za rad podružnici Societe Generale Zagreb i Krapinsko-zagorskoj banci d.d. Krapina jer nisu do zakonski određenog roka uskladile poslovanje s novim Zakonom o bankama. Krapinsko-zagorska banka bit će pripojena Privrednoj banci Zagreb, temeljem odluke PBZ o pripajanju te banke. Nadalje, s obzirom da unatoč upozorenjima i nalozima HNB već duže vrijeme postupaju suprotno zakonima, propisima, kao i mjerama HNB, te zbog rizičnog i neprimjerenog poslovanja postoji opasnost da neće uredno ispunjavati svoje obveze prema vjerovnicima ili za povjerena sredstva drugih osoba, odobrenje za rad ukinuto je Štedionici za razvoj i obnovu d.o.o. Zagreb, Gold štedionici d.o.o. Split, Štedionici Mediteran d.o.o. Split, Investicijsko-komercijalnoj štedionici d.d. Zagreb, Štedionici Dugi pogled d.o.o. Zagreb i Zagrebačkoj štedionici d.d. Zagreb.

Savjet HNB odobrio je na sjednici održanoj u srijedu njemačkoj banci Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG München otvaranje podružnice u Zagrebu, te izdao prethodnu suglasnost Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za pripajanje Zagrebačke banke - Pomorske banke d.d. Split.