HNB počinje provoditi Anketu o financijama i potrošnji kućanstava

Objavljeno: 10.3.2017.

Hrvatska narodna banka počinje provoditi Anketu o financijama i potrošnji kućanstava, pri čemu će terensko istraživanje obaviti IPSOS d.o.o., agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja.  

Anketa o financijama i potrošnji kućanstava (AFPK) je dio projekta koji se svake dvije do tri godine provodi u zemljama europodručja i nekim drugim zemljama Europske unije. Metodološku konzistentnost ankete koordinira i osigurava Europska središnja banka. Prvi val ankete odvio se 2010./2011. u većini zemalja, drugi val u 2013./2014., dok će se treći val (u koji se uključila i Hrvatska narodna banka) odvijati tijekom 2017. i 2018. godine. Rezultati provedenih anketa objavljeni su na agregiranoj (skupnoj) osnovi na internetskoj stranici Europske središnje banke

Anketiranjem u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 15. svibnja o. g. obuhvatit će se 4000 kućanstava. Ta su kućanstva nasumično odabrana znanstvenim postupkom koji omogućuje da se temeljem podataka za relativno malen broj kućanstava razmjerno pouzdano ocijene financije ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Sudjelovanje kućanstava u anketi dobrovoljno je, a suradnja svakog kućanstva vrlo je važna za stvaranje ispravne slike o financijskom životu kućanstava u Hrvatskoj te posredno i cjelovite slike o financijskom životu kućanstava u Europskoj uniji. 

Sam upitnik sadržava dio koji se odnosi na kućanstvo kao cjelinu i dio koji se odnosi na njegove članove pojedinačno. 
Individualna pitanja za članove kućanstva starije od 16 godina obuhvaćaju demografske podatke, podatke o zaposlenosti, mirovinskim planovima i policama životnog osiguranja te dohotku. Pitanja koja se postavljaju na razini kućanstva odnose se na realnu imovinu i njezino financiranje, kreditne i druge obveze, samozapošljavanje, financijsku imovinu, međugeneracijske transfere te poklone i potrošnju. Kao pomoć u odgovaranju na pitanja, ispitanici se mogu koristiti izvodima i drugim informacijama primljenim od banaka, osiguravajućih društava, poslodavaca i drugih subjekata.

Kod provođenja intervjua koristi se metoda CAPI (engl. Computer Assisted Personal Interview), što znači da anketar dolazi u kućanstvo i odgovore bilježi u prijenosno računalo. Predstavnici agencije IPSOS koji će provoditi anketu svoj će identitet dokazati iskaznicom IPSOS d.o.o. i pismom guvernera HNB-a. 

Individualni odgovori na pitanja u ovom intervjuu smatraju se strogo povjerljivima prema Zakonu o službenoj statistici ("Narodne novine", br. 103/2003., 75/2009., 59/2012. i 12/2013. – pročišćeni tekst), a informacije prikupljene anketom bit će upotrijebljene isključivo u statističke svrhe i objavljene na agregiranoj (skupnoj) osnovi. 

Podaci iz Ankete o financijama i potrošnji kućanstava poslužit će kao dopuna podacima iz nacionalnih računa, odnosno podržat će analize monetarne politike, financijske stabilnosti i sustava plaćanja. Rezultati istraživanja bit će od znatne pomoći i za dobivanje preciznije financijske i socijalne slike hrvatskog društva.