Hrvatska narodna banka – nova članica Mreže za ozelenjivanje financijskog sustava

Objavljeno: 15.6.2021.
Hrvatska narodna banka – nova članica Mreže za ozelenjivanje financijskog sustava

Od 14. lipnja 2021. Hrvatska narodna banka članica je Mreže za ozelenjivanje financijskog sustava (engl. Network for Greening the Financial System, NGFS).

NGFS je osnovan 2017. godine. Svrha je mreže, koja je na početku imala samo osam članova, okupiti središnje banke i regulatore radi razmjene iskustava i dobrih praksi, doprinosa u razvoju upravljanja klimatskim i okolišnim rizicima i podupiranja doprinosa financijskog sustava tranziciji prema održivom gospodarstvu. Sudjelovanje u Mreži za ozelenjivanje financijskog sustava je dobrovoljno, a institucije koje žele pristupiti moraju pokazati predanost i obvezati se da će aktivno pridonositi ciljevima i radu NGFS-a. Danas Mreža ima 92 člana i 14 promatrača, a osim središnjih banaka te regulatora pridružile su se i mnoge razvojne banke i međunarodne financijske institucije.

Krajem travnja Hrvatska narodna banka i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizirale su online konferenciju "The Role of Banks in Greening Our Economies" s ciljem da se poveća razumijevanje važnosti održivog financiranja te uloge banaka i regulatora u podupiranju klimatske tranzicije i zelenoga gospodarskog rasta.

Središnje banke moraju razumjeti rizike povezane s klimatskim promjenama i kanale preko kojih ti rizici mogu utjecati na ostvarenje njihovih glavnih ciljeva te istodobno moraju osigurati da sudionici u financijskom sustavu budu jednako svjesni tih rizika, rekao je tom prilikom guverner Boris Vujčić.

Hrvatska narodna banka provela je istraživanje među hrvatskim bankama o rizicima održivosti s naglaskom na klimatskim i okolišnim rizicima kako bi dobila uvid u to jesu li kreditne institucije u Hrvatskoj upoznate s okolišnim i klimatskim rizicima, uzimaju li u obzir te rizike i upravljaju li njima i na koji način.