HNB dijeli mišljenje EBA-e o potrebnom završetku priprema financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za Brexit

Objavljeno: 8.10.2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority – EBA) objavilo je mišljenje o potrebnom poduzimanju svih završnih radnji financijskih institucija, i to kreditnih institucija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi s izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (Brexit).

S obzirom na to da 31. prosinca 2020. završava prijelazno razdoblje između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, HNB dijeli mišljenje EBA-e o važnosti adekvatnih završnih priprema navedenih financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine za kraj prijelaznog razdoblja te važnosti osiguranja odgovarajuće komunikacije sa svojim klijentima iz Europske unije.

Financijske institucije koje žele i nadalje pružati svoje usluge u Europskoj uniji trebaju, prije isteka prijelaznog razdoblja, ishoditi potrebna odobrenja od nadležnih tijela država članica Europske unije u kojima žele nastaviti poslovanje.

Navedene financijske institucije trebaju identificirati značajne rizike povezane s izlaskom iz Europske unije i ublažiti ih, trebaju utvrditi utjecaj na prava i obveze u postojećim ugovorima s klijentima te pružiti klijentima iz Europske unije odgovarajuće informacije o dostupnosti usluga nakon završetka prijelaznog razdoblja.

Korisnici usluga navedenih financijskih institucija iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz RH, koji su ugovore s tim institucijama sklopili na temelju slobode pružanja usluga u Republici Hrvatskoj (engl. passporting), mogu otkazati ugovor s tim financijskim institucijama prema ugovornim odredbama ili nastaviti isti ugovorni odnos. Korisnici usluga financijskih institucija u svakom trenutku mogu zatražiti od financijskih institucija pojašnjenje o svim posljedicama koje Brexit ima na nastavak njihova ugovornog odnosa.

Stoga HNB podržava i upućuje na mišljenje koje je objavila EBA, a dostupno ovdje.