Financijska pismenost sredstvo je preživljavanja u suvremenom svijetu

Objavljeno: 15.2.2018.
Financijska pismenost sredstvo je preživljavanja u suvremenom svijetu

"Da je svake godine sve veće zanimanje za financijske edukacije središnje banke, pokazuje podatak da je lani čak 2679 učenika i studenata prisustvovalo edukacijama u HNB-u. Usporedbe radi, 2016. je na HNB-ovim edukacijama bilo gotovo 2000 učenika i studenata, a 2015. njih 1200, rekao je viceguverner HNB-a Bojan Fras na forumu "Financije za svakoga" održanom 14. veljače u organizaciji Udruge mirovinskih fondova, Ekonomskog fakulteta Zagreb i Hanza Medije. Istaknuo je da Hrvatska narodna banka ima dugu tradiciju održavanja financijskih edukacija; već niz godina mladi, učenici srednjih, ali i viših razreda osnovnih škola, te studenti dolaze u HNB na radionice i predavanja o vođenju osobnih financija, ulozi središnje banke i osnovnim pojmovima javnih financija. Središnja je banka intenzivirala financijsku edukaciju mladih s obzirom na to da je istraživanje Hanfe i HNB-a o financijskoj pismenosti provedeno na nacionalnom uzorku 2015. pokazalo da mlade osobe do 19 te one između 20 i 29 godina imaju nisku razinu financijskih znanja odnosno financijskog ponašanja u vezi s institucijama i procesima koji sudjeluju u financijskom životu države i pojedinca.

Viceguverner Fras naglasio je da će se edukacijski programi za srednjoškolce i studente nastaviti i u tekućoj godini, a najavio je širenje edukacijskih aktivnosti izvan Zagreba, odnosno odlazak eksperata središnje banke radi održavanja edukacija u škole i na fakultete diljem Hrvatske. Osim toga, na završnom događanju u sklopu Tjedna novca u ožujku u HNB-u će se održati velika učenička debata s temom ZA ili PROTIV uvođenja eura u Hrvatskoj. "Posljednje dvije godine imali smo veliki uspjeh s takvim debatama – u njima učenici samostalno debatiraju, a mi slušamo. Do sada su imali teme oko kojih su vrlo upućeno i angažirano suprotstavljali svoja mišljenja – studentske kredite i gotovi novac u odnosu na bezgotovinsko plaćanje. Lijepo je vidjeti kada dvjestotinjak mladih ljudi u Okrugloj dvorani HNB-a raspravlja, a siguran sam da će i ove godine biti vrlo zainteresirani za temu eura." Debata će se ove godine i prenositi preko profila HNB-a na Facebooku, a na sam će događaj doći učenici iz cijele Hrvatske.

"Važno je osvijestiti javnost da je financijska pismenost sredstvo preživljavanja u suvremenom svijetu te je potrebno afirmirati kulturu osobne odgovornosti u financijskim poslovima. Nikakve brojke o naporima u financijskoj edukaciji neće zamijeniti savjesno i odgovorno rasuđivanje pojedinaca o financijskim poslovima u koje ulaze", zaključio je viceguverner Fras.

U svojem je uvodnom govoru ministar financija Zdravko Marić također podsjetio na rezultate istraživanja HNB-a i Hanfe, prema kojemu je Hrvatska po financijskoj pismenosti svojih građana zauzela 29. mjesto od 31 europske zemlje. Dodao je da su takvi rezultati bili alarm koji je svim institucijama u Hrvatskoj pokazao važnost kontinuiranih edukacija građana na području financijskog opismenjivanja, a građanima bi se s pomoću dodatne razine edukacije trebalo omogućiti kvalitetnije upravljanje financijama.

Na forumu su docentice Andrea Lučić i Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predstavile rezultate istraživanja "Financijskom edukacijom do boljeg života u mirovini", koje su provele na uzorku od 128 ispitanika u sedam hrvatskih gradova, polaznika radionica "Financije za svakoga". Iako je više od polovine ispitanika svoju financijsku pismenost ocijenilo osrednjom, najviše njih (64%) pokazalo je veliku zainteresiranost za teme iz područja osobnih financija. Kada je riječ o planiranju mirovine, rezultati istraživanja pokazali su da gotovo polovina ispitanika nema ni okvirni plan za financiranje mirovine, a velik dio smatra kako im je država dužna osigurati mirovinu iz prvog i drugog stupnja mirovinskog osiguranja. Da njihova financijska situacija ovisi o njima samima i da imaju potrebne resurse za financijski uspjeh, smatra 58% ispitanika. Ipak, samo 44% njih misli kako su kvalificirani donositi financijske odluke, iako smatraju da je kreiranje financijskog plana i budžeta izrazito važno. Rezultati istraživanja također su pokazali da je znanje ispitanika o temama iz područja osobnih financija i planiranja mirovine poraslo nakon sudjelovanja u radionicama.

U panelu "Kako povećati financijsku pismenost građana Hrvatske" uz viceguvernera Bojana Frasa sudjelovali su i Ante Žigman (Hanfa), Manica Hauptman (Europska komisija), Marijana Ivanov (Ekonomski fakultet Zagreb), Darko Tot (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Dijana Bojčeta Markoja (Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava) i Damir Grbavac (Raiffeisen mirovinski fondovi i Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava).