Europski sustav središnjih banaka obnovio izjave o opredijeljenosti za Globalni kodeks ponašanja za devizno tržište

Objavljeno: 15.2.2022.
  • Globalni kodeks ponašanja za devizno tržište promiče otporno, pošteno, likvidno, otvoreno i prikladno transparentno devizno tržište
  • Europski sustav središnjih banaka iznova javno potvrđuje opredijeljenost za ažurirani Kodeks
  • Kodeks je prvi put objavljen 2017., a ažuriran sredinom 2021.

Europski sustav središnjih banaka (ESSB) pozdravlja ažuriranje Globalnoga kodeksa ponašanja za devizno tržište provedeno u srpnju 2021. i objavu povezanih materijala s uputama. Tim globalnim kodeksom za devizno trgovanje sudionici na deviznom tržištu nastoje promicati otporno, pošteno, likvidno, otvoreno i prikladno transparentno devizno tržište koje počiva na visokim etičkim standardima. Kodeks je ažurirao Globalni odbor za devizno trgovanje kako bi osigurao njegovu relevantnost i usklađenost s aktualnim razvojem deviznog tržišta te će nastaviti uspostavljati standard dobre tržišne prakse. Financijska tržišta koja dobro funkcioniraju prednost su za sve tržišne sudionike i važna su za središnje banke jer osiguravaju neometan prijenos monetarne politike na realno gospodarstvo. To u konačnici nosi korist i za širu javnost.

Danas su sve članice ESSB-a, uključujući Europsku središnju banku (ESB), istovremeno objavile obnovljene izjave o opredijeljenosti za Kodeks. To pokazuje njihovu snažnu opredijeljenost za pridržavanje načela Kodeksa u ulozi sudionika na deviznom tržištu, usklađivanje internih praksi i procesa s ažuriranim načelima Kodeksa te podupiranje i promicanje pridržavanja odredbi Kodeksa. U spomenutim izjavama o opredijeljenosti članice ESSB-a naglašavaju da su načela Kodeksa važna u osiguravanju kontinuiranog integriteta i učinkovitog funkcioniranja deviznog tržišta. Kako bi se u potpunosti osiguralo postizanje cilja Kodeksa, središnje banke EU-a pozivaju sudionike deviznog tržišta u svojoj nadležnosti da pregledaju ažurirani Kodeks i obnove svoje izjave o opredijeljenosti.


Europska središnja banka
Glavna uprava Odnosi s javnošću, Odjel za odnose sa svjetskim medijima
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Njemačka
Tel.: +49 69 1344 7455, e-pošta: media@ecb.europa.eu, mrežne stranice: www.ecb.europa.eu

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Napomene

Globalni kodeks ponašanja za devizno tržište i povezani materijali o mehanizmu pridržavanja nalaze se na poveznici www.globalfxc.org. Kodeks je prvi put objavljen 2017. i dobio je podršku ESB-a i nacionalnih središnjih banaka ESSB-a.

ESSB čine ESB i nacionalne središnje banke svih država članica EU-a.