Euro – jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj

Objavljeno: 20.1.2023.
Glavni dio procesa zamjene kune eurom proveden je uspješno, u skladu s planom i bez većih poteškoća

Tijekom razdoblja predopskrbe bankama su dostavljene ukupno 1,3 milijarde eura, što uključuje i vrijednost početnih paketa eurokovanica. Za potrebe predopskrbe u 2022. i djelomično za potrebe opskrbe u 2023. Hrvatska narodna banka tijekom 2022. osigurala je ukupno 627 milijuna komada eurokovanica i 346 milijuna komada euronovčanica. Do 31. prosinca 2022. banke su od Hrvatske narodne banke preuzele oko 388 milijuna komada eurokovanica (što uključuje početne pakete eurokovanica) i oko 62 milijuna komada euronovčanica. Za potrebe redovite opskrbe banaka u 2023. u Hrvatskoj kovnici novca izradit će se dodatnih oko 210 milijuna komada eurokovanica. Kako bi se olakšao proces zamjene, građanima i poduzećima je, između ostalog, omogućena kupnja početnih paketa eurokovanica. Tako je od 1. do 31. prosinca 2022. na oko 2.000 lokacija banaka, Financijske agencije i HP-Hrvatske pošte d.d. prodano ukupno 861.226 komada početnih paketa eurokovanica za potrošače i 37.281 komad početnih paketa eurokovanica za poslovne subjekte.

Na osnovi iskustva zemalja koje su uvele euro kao nacionalnu valutu HNB očekuje da će se pri zamjeni kune za euro vratiti oko 1,1 milijarda komada kovanica kune i više od 500 milijuna komada novčanica kune, što uključuje i pričuve gotovog novca kune HNB-a.

Nakon povlačenja kovanice kune čuvat će se u montažnom objektu u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine i nakon toga će se prodati kao sekundarna sirovina. Usporedo s povlačenjem iz optjecaja, postupno se uništavaju novčanice kune na sustavima za obradu novčanica koji imaju mogućnost njihova uništavanja rezanjem i brojenja uništenih novčanica. Potreban prostor za povučene novčanice kune osiguran je u trezorima HNB-a.

Na dan 19. siječnja 2023. Hrvatska narodna banka u trezoru je pohranila oko 326 milijuna komada novčanica kune (65% procijenjene količine), dok je u vojarni smješteno oko 443 milijuna komada kovanica kune (40% procijenjene količine).

Rad bankomata uspješno prilagođen, zamjena kovanica kune do kraja 2025.

U skladu s redovnim sezonskim oscilacijama tijekom prosinca prošle godine aktivno je bilo oko 4.000 bankomata u vlasništvu banaka. Od toga se njih oko 2.700 (68%) postupno tijekom prosinca isključivalo iz upotrebe kako bi se prilagodilo za isplatu euronovčanica od 1. siječnja. Preostalih oko 1.300 (32%) bankomata prilagodilo se za isplatu eura tijekom prva dva tjedna 2023. Kako bi građani brzo i jednostavno mogli pronaći najbliži bankomat, Hrvatska udruga banaka objavila je 15. prosinca 2022. interaktivnu kartu bankomata banaka koji isplaćuju novčanice kune. Na toj su se interaktivnoj karti mogli od 1. siječnja pronaći i svi bankomati banaka koji isplaćuju novčanice eura. Zbog smanjenog broja dostupnih bankomata banke su odlučile potrošačima koji nisu njihovi klijenti ne naplaćivati naknadu za podizanje novčanica putem debitnih kartica u razdoblju od 15. prosinca do 15. siječnja, čime su značajno pojednostavnile i olakšale pronalazak i upotrebu najbližeg bankomata za sve korisnike.

Nadalje, banke, Financijska agencija (Fina) i HP-Hrvatska pošta d.d. (Hrvatska pošta) svim potrošačima u roku od 12 mjeseci od uvođenja eura, odnosno od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., mijenjaju gotov novac kune za gotov novac eura po fiksnom tečaju konverzije. U tom se razdoblju u jednoj transakciji može zamijeniti najviše 100 novčanica i 100 kovanica kuna bez naknade, s tim da banke tu naknadu uglavnom ne naplaćuju, dok je Fina i Hrvatska pošta naplaćuju. Nakon 1. siječnja 2024. zamjenu novčanica i kovanica kune izvršava samo Hrvatska narodna banka, i to bez naknade. Novčanice kune moći će se zamijeniti za euro u neograničenom roku, no kovanice kune moći će se zamijeniti samo tri godine nakon uvođenja eura, odnosno do 31. prosinca 2025. Također, podsjećamo na to da se tijekom 2023. novčanice i kovanice kune ne zamjenjuju u Hrvatskoj narodnoj banci. Napominjemo i da građani u bankama tijekom 2023. mogu zamijeniti gotov novac kune za euro polaganjem na svoj račun uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Prilagodba informatičkih sustava svih banaka provedena na vrijeme

Prelazak s kunskog poslovanja na poslovanje u eurima bio je kompleksan proces koji je zahtijevao znatne promjene u informatičkim sustavima banaka. Sve prilagodbe bilo je nužno opsežno testirati i uskladiti s vanjskim sustavima s kojima su IT sustavi banaka povezani (platni sustavi, mreže bankomata i POS uređaja, trgovine mobilnih aplikacija i slično). Ključni je prioritet bilo očuvanje cjelovitosti podataka (posebice stanja računa klijenata) koje ni u kojem slučaju i ni na koji način nije smjelo biti ugroženo.

S obzirom na zahtjevnost i složenost navedenih prilagodbi sustava banaka za uvođenje eura, neke bankovne i financijske usluge nisu bile dostupne tijekom konverzijskog vikenda. No, iako poslovnice te internetsko i mobilno bankarstvo tijekom konverzijskog vikenda nisu redovito radili, građani su se većinu vremena mogli služiti platnim karticama. Sve su banke u ponedjeljak 2. siječnja nastavile poslovati u skladu sa svojim planovima za prelazak na euro i o njima su klijenti na vrijeme obaviješteni.

HNB je od studenoga 2021. preko supervizorskih aktivnosti usredotočeno i blisko pratio napredak uvođenja eura i status prilagodbe IT sustava svih banaka za uvođenje eura putem sustava mjesečnog izvješćivanja i poduzimao je potrebne supervizorske aktivnosti prema bankama, ključnim pružateljima usluga i ostalim uključenim stranama. U skladu sa zakonskim odredbama nakon konverzije nijedan potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden, a što je HNB intenzivnim supervizorskim aktivnostima i osigurao te će i dalje nastaviti s kontrolom konverzije osobito u dijelu kredita potrošačima. Isto tako, svi su subjekti pod nadzorom HNB-a (banke, kreditne unije, institucije za elektronički novac i institucije za platni promet) tarife naknade konvertirali u euro bez ikakvog povećanja od 1. siječnja, odnosno samo uz primjenu pravila o preračunavanju i zaokruživanju.

Promjene u sustavu platnog prometa

Na kraju obračunskog dana 30. prosinca 2022. prestao je s radom Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), platni sustav za namiru međubankovnih plaćanja u kunama u realnom vremenu na bruto načelu u novcu središnje banke. Kunska sredstva na računima banaka i ostalih sudionika u HSVP-u konvertirana su u eure i prebačena na eurske račune tih sudionika u sustavu TARGET2-HR (hrvatska komponenta sustava TARGET2 – Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu). Time platni sustav TARGET2-HR zamjenjuje HSVP te će se preko njega provoditi međubankovna plaćanja u eurima u novcu središnje banke, izvršavati monetarne operacije, izvršavati plaćanja vezana uz transakcije koje se provode preko SKDD-a i SKDD-CCP-a, omogućavati opskrba banaka gotovim novcem i slično.

Istog je dana prestao s radom i Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun međubankovnih platnih transakcija u kunama. Sve transakcije kreditnih transfera i izravnih terećenja koje su se do sada obračunavale u kunama u NKS-u, nastavile su se od 1. siječnja 2023. obračunavati u eurima u EuroNKS-u, platnom sustavu za obračun eurskih platnih transakcija SEPA kreditnih transfera i SEPA izravnih terećenja koji je započeo s radom još 2016. godine.

Instant plaćanja, koja su se u kunama namirivala u platnom sustavu NKSInst (platni sustav za namiru međubankovnih platnih transakcija u kunama u gotovo realnom vremenu), od 1. siječnja 2023. nastavila su se namirivati prema istim pravilima u eurima kao SEPA instant kreditni transferi, u istom platnom sustavu, koji od 1. siječnja 2023. nosi naziv EuroNKSInst.

Pružatelji platnih usluga izvršili su konverziju sredstava na računima za plaćanje svojih korisnika te su obavili sve prilagodbe kako bi uslugu vođenja računa kao i ostale platne usluge mogli pružati u euru kao nacionalnoj valuti Republike Hrvatske.