ESB objavljuje nove statističke pokazatelje povezane s klimom radi smanjenja praznina u klimatskim podatcima

Objavljeno: 26.1.2023.
  • Novi eksperimentalni i analitički pokazatelji olakšat će analizu klimatskih rizika u financijskom sektoru i praćenje zelene tranzicije.
  • ESB i nacionalne središnje banke nastavit će poboljšavati pokazatelje kako bi oni zadovoljili standarde kvalitete službenih statističkih podataka ESB-a.
  • Početni eksperimentalni statistički podatci pokazuju povećanje udjela dužničkih vrijednosnih papira u europodručju koji su označeni kao zeleni ili održivi.

Europska središnja banka (ESB) danas je objavila prvu seriju statističkih pokazatelja povezanih s klimom [1] kako bi bolje procijenila utjecaj klimatskih rizika na financijski sektor i pratila razvoj održivog i zelenog financiranja te tako ispunila još jednu obvezu iz svojega klimatskoga akcijskog plana.

Moramo bolje razumjeti kako će klimatske promjene utjecati na financijski sektor, i obrnuto. Zato su nam potrebni visokokvalitetni podatci”, izjavila je članica Izvršnog odbora Isabel Schnabel. „Ti su pokazatelji prvi korak prema smanjenju praznine u klimatskim podatcima, što je važno za daljnje napredovanje prema klimatski neutralnom gospodarstvu.”

Novi su pokazatelji eksperimentalni ili analitički. Eksperimentalni podatci usklađeni su s mnogim zahtjevima u smislu kvalitete službenih statističkih podataka ESB-a, ali ne i sa svima.[2] Analitički podatci lošije su kvalitete i imaju određena, katkad znatna ograničenja.

Dakle, ti su pokazatelji još u izradi i treba ih rabiti oprezno. Svrha im je omogućiti pokretanje šire rasprave u statističkoj i istraživačkoj zajednici te s drugim važnim dionicima o poboljšanju prikupljanja podataka o klimatskim rizicima i zelenoj tranziciji. ESB će, zajedno s nacionalnim središnjim bankama, raditi na poboljšanju metodologije i podataka kojima se koristi. Novi izvori podataka, za koje se očekuje da će postati dostupni u skladu s inicijativama EU-a o objavama i izvješćivanju o klimi, pomoći će u tome.

Kako bi ti pokazatelji bili dostupni i kako bi se mogli reproducirati, rabe se, kad god je to moguće, postojeći podatci iz Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) ili drugi, javno dostupni podatci. Pokazatelji obuhvaćaju tri područja:

  • Eksperimentalni pokazatelji o održivom financiranju omogućuju pregled dužničkih instrumenata koje je izdavatelj označio kao „zelene”, „socijalne”, „održive” ili „povezane s održivošću”, a koji se izdaju ili drže u europodručju. Ti podatci pokazuju da se obujam održivih i zelenih obveznica više nego udvostručio u posljednje dvije godine i da se povećao mnogo brže nego obujam cijelog tržišta obveznica europodručja. Osim što potiču transparentnost, ti pokazatelji također pomažu praćenju napretka u tranziciji prema gospodarstvu s nultom neto stopom emisija. Međutim, nedostatak međunarodno prihvaćenih i usklađenih standarda o tome što određuje zelenu ili održivu obveznicu smanjuje pouzdanost tih podataka u cjelini.
  • Analitički pokazatelji o emisijama ugljika koje financiraju financijske institucije pružaju informacije o intenzitetu emisija ugljika portfelja vrijednosnih papira i kreditnih portfelja financijskih institucija te o izloženosti financijskog sektora prema drugim ugovornim stranama čiji poslovni modeli proizvode velike emisije ugljika. Preliminarni rezultati pokazuju da se u europodručju većina emisija financira vlasničkim vrijednosnim papirima ili obveznicama investicijskih fondova. Ipak, podatci pokazuju da su aktivnosti s najvećim emisijama ugljika povezane s financiranjem bankarskog sektora jer poduzeća koja taj sektor financira proizvode relativno više emisija u poslovanju kako bi ostvarila određenu razinu prihoda.
  • Analitički pokazatelji o fizičkim rizicima povezanima s klimom rabe se za analizu utjecaja prirodnih opasnosti, kao što su poplave, šumski požari ili oluje, na rezultate portfelja kredita, obveznica i vlasničkih vrijednosnih papira. Iako rizik od oluja u širim okvirima utječe na financijske portfelje u europodručju, rizik da će ta prirodna opasnost uzrokovati veliku štetu prilično je nizak. Za razliku od toga, poplave su ograničene na primorska i riječna područja, ali procjenjuje se da uzrokuju više šteta i gubitaka.

U srpnju 2022. ESB je objavio detaljan klimatski akcijski plan o tome kako uključiti pitanja povezana s klimatskim promjenama u svoj okvir monetarne politike. U listopadu 2022. počeo je više usmjeravati svoj portfelj korporativnih obveznica prema izdavateljima s boljim klimatskim rezultatima. Današnja objava novih pokazatelja povezanih s klimom još je jedan korak prema ispunjenju ESB-ovih obveza u području klime.

Predstavnici medija mogu s upitima obratiti Danielu Weberu, tel.: +49 172 8344539

 


  1. Pokazateljima i podatcima povezanima s klimom može se pristupiti preko odgovarajuće podstranice odjeljka Statistika na mrežnim stranicama

  2. Vidi pregled eksperimentalnih podataka.