Čipkarstvo u Hrvatskoj

Objavljeno: 17.10.2023.

Hrvatska narodna banka izdala je zlatne numizmatičke kovanice "Čipkarstvo u Hrvatskoj", s prigodnim motivima koji predstavljaju važnu kulturološku baštinu u Republici Hrvatskoj i svijetu. Zlatne numizmatičke kovanice izdane su u apoenima od 100, 25 i 10 eura.

Zlatne numizmatičke kovanice izrađene su u tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja, a puštene su u prodaju 17. listopada 2023.

U nastavku dajemo pregled tehničkih obilježja i izdanih količina.

NOMINALA MASA (g) PROMJER (mm) ČISTOĆA/1000 KOLIČINA
ne više od (kom.)
ne više od (kom.)
100 EURA 31,103 +0,10 32,00 ±0,20 999,9 (zlato) 1.000
25 EURA 7,776 + 0,08 22,00 ± 0,20 999,9 (zlato) 1.000
10 EURA 1,944 +0,06 15,00 ±0,15 999,9 (zlato) 3.000

 

Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica "Čipkarstvo u Hrvatskoj" objavljena je u "Narodnim novinama", br. 118/2023.

Autor likovnog rješenja zlatnih numizmatičkih kovanica "Čipkarstvo u Hrvatskoj" jest akademski kipar Stjepan Divković.

Navedene numizmatičke kovanice izradila je i prodaje Hrvatska kovnica novca d.o.o.