Anketa o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća

Objavljeno: 19.7.2021.

Sredinom srpnja 2021. Hrvatska narodna banka drugi put započinje s provedbom Ankete o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća, pri čemu će terensko istraživanje obaviti Ipsos d.o.o., agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja.

Anketa o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća istražuje financijske potrebe i prepreke s kojima se susreću mala i srednja poduzeća. Ta poduzeća ključni su nositelj zaposlenosti, inovacija i investicija, te su saznanja o njihovoj financijskoj situaciji, planovima te potrebama i dostupnosti vanjskog financiranja izrazito važna za središnju banku i nositelje ekonomske politike općenito. Iako je anketa usmjerena na mala i srednja poduzeća, sudjeluju i odabrana velika poduzeća kako bi se rezultati mogli usporediti. Rezultati ankete bit će prikazani prema veličini, ekonomskoj djelatnosti i regiji sjedišta poduzeća. 

Anketu za 27 zemalja Europske unije i odabrane zemlje izvan EU-a provode Europska središnja banka i Europska komisija (pod nazivom Survey on the access to finance of enterprises – SAFE), a neke središnje banke provode i vlastite ankete s dodatnim pitanjima važnima za vlastite ekonomske politike, na primjer Banque de France i Banka Slovenije.

Hrvatska narodna banka prvi je put provela ovu anketu 2017. godine (prethodni pilot-projekt ove ankete proveden je 2015.), druga provedba započinje sredinom srpnja 2021. i njezin terenski dio trajat će oko dva mjeseca. Uzorak obuhvaća oko 4.000 poduzeća i sastoji se od "novih" poduzeća i "panel"-poduzeća (736 malih i srednjih poduzeća i 88 velikih poduzeća koja su se 2017. odazvala anketnom ispitivanju i s kojima će se ponovo stupiti u kontakt). 

Pri provođenju anketnog intervjua koriste se metode anketiranja putem web-sučelja, sučelja mobilnog uređaja i CATI telefonskog ispitivanja (engl. Computer Assisted Telephone Interviewing). Poduzeća odabrana u anketni uzorak zaprimit će pozivno pismo s uputama za popunjavanje ankete, s potpisom guvernera HNB-a Borisa Vujčića i Srđana Dumičića, direktora agencije Ipsos d.o.o. Vrijeme koje je potrebno izdvojiti za popunjavanje ankete procjenjuje se na oko 15 minuta.

Istraživanje se provodi u skladu s Međunarodnim kodeksom za provedbu tržišnih i društvenih istraživanja koji su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i Svjetska udruga istraživačkih stručnjaka (ESOMAR), što znači da će odgovori anketiranih poduzeća ostati potpuno povjerljivi.

Nakon završetka istraživanja glavni će nalazi biti dostupni na Anketi o uvjetima financiranja malih i srednjih poduzeća gdje se već nalaze rezultati prethodnih istraživanja i gdje možete pronaći sve potrebne informacije i dokumente vezane uz provedbu ankete.