Anketa o financijama i potrošnji kućanstava provedena u Republici Hrvatskoj 2017.

Objavljeno: 23.10.2020.
Publikacija Statistička i metodološka istraživanja
Broj M-1
Autor Igor Jemrić, Igeta Vrbanc
Datum Listopad 2020.
JEL D14, D31 i E21

U ovom se radu prikazuju metodologija i rezultati statističkog istraživanja o financijama i potrošnji kućanstava u Republici Hrvatskoj koje je Hrvatska narodna banka provela u 2017. godini, u okviru trećeg vala harmoniziranog istraživanja koje je definirala mreža eksperata za financije i potrošnju kućanstava (HFCN – Household Finance and Consumption Network) pri Europskoj središnjoj banci. Osnovna su tematska područja istraživanja financijska i nefinancijska imovina kućanstava, financijske obveze kućanstava te zaposlenost, dohodak i potrošnja kućanstava. Istraživanje je provedeno metodom CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na dvoetapno stratificiranom uzorku bruto veličine 4070 kućanstava, uz ostvarenu stopu odziva od 33,3%. Prikupljeni podaci statistički su obrađeni tehnikom utežavanja i procjenjivanja te stohastičkom multiplom imputacijom, nakon čega su agregirani i tabelirani u skladu sa standardnim formatom koji je definirao HFCN. Rad sadržava i kratak statistički komentar prikupljenih podataka, isključivo statičkoga karaktera (s obzirom na to da se radi o istraživanju koje je prvi put provedeno u Republici Hrvatskoj) te često kompariran s analognim rezultatima svih ili odabranih zemalja EU-a uključenih u HFCN, prikupljenih u okviru trećeg vala ovog istraživanja. Uz to, kao test vjerodostojnosti prikupljenih podataka u radu je predstavljena i usporedba odabranih kategorija tih podataka s usporedivim podacima iz drugih statističkih izvora (anketa EU-SILC te financijski i nefinancijski računi RH), zasnovana na standardiziranoj metodologiji testiranja povezanosti i vjerodostojnosti rezultata koju je definirao HFCN.