Priopćenja HNB-a

Usvojena monetarna projekcija za sljedeće tromjesečje

16.12.2009.

Devizno tržište

15.12.2009.

Promjena krajnjeg vlasnika ne ugrožava banku

14.12.2009.

HNB nije zamjena za upravu ili nadzorni odbor banke

10.12.2009.

Ukinut limit za rast kredita

26.11.2009.

Zakon članovima Savjeta HNB-a ograničava rad za Vladu RH

18.11.2009.

HNB kupio 80 milijuna eura

22.10.2009.

Proširena makroekonomska statistika HNB-a

19.10.2009.

Projekcija monetarne politike za sljedeća dva tromjesečja

14.10.2009.

Izaslanstvo MMF-a u posjetu Hrvatskoj

14.10.2009.

HNB kupio 154 milijuna eura

6.10.2009.

Uloga parlamenta i javnih medija u krizi

24.9.2009.

HNB kupio 1,3 milijuna eura

24.9.2009.

Suglasnost i za novu upravu HPB-a

9.9.2009.

Višak prihoda nad rashodima HNB-a raspoređen sukladno zakonskim propisima

31.7.2009.