Rješenja HNB-a o mjerama za zaštitu potrošača

Published: 5/11/2019

Objava rješenja Hrvatske narodne banke kojim su Addiko banci d.d. naložene mjere za otklanjanje utvrđene nezakonitosti u dijelu primjene nepoštene poslovne prakse u ugovornim odnosima s potrošačima

Hrvatska narodna banka zaprimila je brojne upite građana koji su primili pisane pozive Addiko banke d.d. (u nastavku teksta: Banka) na sklapanje novih ugovora o oročenom depozitu u kojima se, među ostalim, navodi da se pozivi upućuju na osnovi naloga iz rješenja Hrvatske narodne banke broj: ERZP-2-020/19-SL-BV od 3. srpnja 2019., koje je doneseno nakon provedenih nadzornih aktivnosti Hrvatske narodne banke nad dijelom poslovanja Banke. U spomenutim pozivima Banke navode se konkretni uvjeti i rokovi za sklapanje novih ugovora o oročenom depozitu, pa građani koji su primili konkretne pozive traže uvid u navedeno rješenje kako bi mogli usporediti ponuđene uvjete iz poziva Banke s nalogom iz rješenja. Hrvatska narodna banka stoga predmetno rješenje objavljuje u cijelosti.

Stoga, a u cilju potpunog informiranja zainteresiranih građana i šire javnosti, želimo uputiti na to da je povodom utvrđenih nezakonitosti u Banci (nepoštena poslovna praksa u ugovornim odnosima s potrošačima), Hrvatska narodna banka 29. siječnja 2019. izdala rješenje broj: ERZP-1-020/19-SL-BV, kojim su Banci naložene mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti. Po zaprimanju spomenutog rješenja Banka je protiv tog rješenja Hrvatske narodne banke podnijela tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, koji je, svojom presudom (poslovni broj: 9 UsI-648/19-11) od 29. travnja 2019., poništio spomenuto rješenje Hrvatske narodne banke i naložio Hrvatskoj narodnoj banci da donese novo rješenje. Slijedom ukidanja rješenja i naloga suda iz spomenute presude, Hrvatska narodna banka izdala je 3. srpnja 2019. novo rješenje broj: ERZP-2-020/19-SL-BV, koje Banka navodi u pozivima koje je uputila građanima u vezi s kojima je utvrđeno nezakonito postupanje u dijelu poslovanja Banke i koji su iz tog razloga obuhvaćeni naloženim mjerama iz rješenja Hrvatske narodne banke.

Stoga ovom prilikom Hrvatska narodna banka, uz rješenje broj: ERZP-2-020/19-SL-BV, na koje se Banka poziva pri obraćanju određenom broju građana, objavljuje i rješenje izdano Banci 29. siječnja 2019., koje je bilo predmet sudskog postupka kao i spomenutu presudu Upravnog suda u Zagrebu.

Rješenje broj: ERZP-2-020/19-SL-BV od 3. srpnja 2019.

Rješenje broj: ERZP-1-020/19-SL-BV od 29. siječnja 2019.

Presuda Upravnog suda u Zagrebu od 29. travnja 2019.