Aggregate non-consolidated quarterly statistical report of credit institutions

ASI obavijest - tromjesečno

Published: 30/3/2018

Za izvještajna razdoblja od ožujka 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).