Priopćenja

41. Ekonomska radionica HNB-a

Datum 7.2.2022.

Savjet HNB-a: Konačan odabir najuspješnijih prijedloga dizajna za hrvatsku stranu eurokovanica*

Datum 4.2.2022.

Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava

Datum 2.2.2022.

Godine kovanja optjecajnog kovanog novca

Datum 12.7.1995.

odluka_03012022

Datum 1.2.2022.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2021.

Datum 31.1.2022.

Razvojne banke

Depoziti kućanstava porasli u 2021. za 20,7 milijardi kuna, a krediti za 6,1 milijardi kuna

Datum 31.1.2022.

Nadzor banaka ESB‑a pokrenuo testiranje otpornosti na stres za klimatski rizik u 2022.

Datum 27.1.2022.

Negativni efekti deprecijacije kune nadmašuju pozitivne

Datum 27.1.2022.

Pretraživanje priopćenja