Priopćenja

Neka brojke govore

Datum 23.3.2007.

Starija izdanja novčanica od 5, 10 i 20 kuna prestaju važiti

Datum 20.3.2007.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Aktiva bankovnog sustava 311 milijardi kuna

Datum 14.3.2007.

Lakše korištenje 12-postotnog limita

Datum 26.2.2007.

Izazovi monetarne politike u Srednjoj i Istočnoj Europi

Datum 20.2.2007.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Suglasnosti za članove uprava dviju banaka

Datum 14.2.2007.

Predstavljanje srebrnog kovanog novca Ivan Meštrović u Hrvatskoj narodnoj banci, 12. veljače 2007.

Datum 12.2.2007.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Strani vlasnici Kvarner banke i Banke Kovanica

Datum 24.1.2007.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Usvojena projekcija monetarne politike za 2007.

Datum 20.12.2006.

Sjednica Savjeta HNB-a:
Suglasnost za imenovanja u uprave triju banaka

Datum 6.12.2006.

Pretraživanje priopćenja