Priopćenja

Oduzimanje odobrenja za rad

Datum 25.4.2023.

(Mješoviti) financijski holding

Datum 25.4.2023.

Procjena primjerenosti kandidata za predsjednika i članove uprave ili članove nadzornog odbora kreditne institucije

Datum 25.4.2023.

Ostala odobrenja

Datum 25.4.2023.

Kreditne institucije

Datum 25.4.2023.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Datum 25.4.2023.

Odobrenje za rad kreditne institucije

Datum 25.4.2023.

Licenciranje

Datum 25.4.2023.

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za prosinac 2022. godine

Datum 21.4.2023.

Dug opće države u prosincu 2022. smanjen na 68,4% BDP-a

Datum 21.4.2023.

Pretraživanje priopćenja