Za rast tržišta kapitala važni su i institucionalni investitori

Objavljeno: 17.12.2018.
Za rast tržišta kapitala važni su i institucionalni investitori

Bankocentričnost i nerazvijenost tržišta kapitala nije samo problem Hrvatske, već karakteristika tržišta u Europi, rekao je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke na panelu “Zašto stojimo?“ održanom na konferenciji „Buđenje tržišta kapitala" održanoj 14. prosinca 2018. u Zagrebu u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Jutarnjeg lista.

Situacija na tržištu kapitala u Hrvatskoj prije krize bila je loša, a takva je bila i nakon krize. Razlozi se kriju i na strani ponude i na strani potražnje. Jedan od razloga je zasigurno kulturološki – poduzeća se, i kad je to prije krize bilo lakše, nisu odlučivala za izlazak na tržište kapitala. Isto tako danas, kada su kamatne stope na depozite u bankama praktički 0%, građani se ne odlučuju na diverzifikaciju svojih ulaganja.

Financijska je pismenost jako važna, a HNB će povećavati svoju aktivnost na tom području, naglasio je guverner Vujčić. No, bitno je da se taj dio edukacije radi i u školama.

Za oporavak i rast tržišta kapitala, objasnio je guverner, nisu bitni samo mali investitori, već je važno uključiti institucionalne investitore te dodao da očekuje da će se oporavak tržišta kapitala odvijati polako.

Na panelu su sudjelovali i Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke, Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Nenad Bakić, investitor i poduzetnik, Marinko Došen, predsjednik Uprave AD Plastika, prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Konferenciju je otvorio Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe koji je naglasio važnost novog Zakona o tržištu kapitala u buđenju tržišta kapitala, a pozdravne su govore održali Zdravko Marić, ministar financija te Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede. Laurent Maurin, viši ekonomist Europske investicijske banke održao je izlaganje o europskom tržištu kapitala.