Učinci korištenja sredstava iz Europskih fondova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj

Objavljeno: 15.6.2021.
Učinci korištenja sredstava iz Europskih fondova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj

Istraživači HNB-a Domagoj Šelebaj i Matej Bule su na današnjem predavanju u organizaciji Instituta za javne financije i Hrvatske narodne banke predstavili svoj rad "Učinci korištenja sredstava iz europskih fondova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj" u kojem su rezultati provedene analize pokazali da korištenje sredstva iz europskih fondova ima izrazito pozitivan učinak na promatrane pokazatelje poslovanja poduzeća poput razine zaposlenosti, poslovnih prihoda, produktivnosti rada i ukupne faktorske produktivnosti ili kapitalne intenzivnosti.

Mogućnost korištenja sredstava iz europskih fondova, pored pristupa zajedničkom europskom tržištu, za Hrvatsku predstavlja možda i najvažniju ekonomsku korist članstva u Europskoj uniji. S obzirom da Hrvatska zajedno s većinom ostalih novih država članica pripada u skupinu slabije razvijenih zemalja EU, iznos sredstava koje je primila značajno nadilazi uplate u zajednički europski proračun. Tako je samo u 2020. krajnjim korisnicima iz europskih fondova po različitim osnovama isplaćeno 2,6 mlrd. EUR, što predstavlja 5,3% BDP-a. Pri tome Hrvatska tek ulazi u fazu kada se može očekivati vrhunac isplata krajnjim korisnicima za ugovorene projekte.

„Proteklih je godina dinamika korištenja primjetno poboljšana te je, prema određenim mjerilima, dostigla prosječnu iskorištenost na razini Unije. Zato bi sljedeći cilj trebao biti povećanje efikasnosti korištenja“, kazali su autori.

Šelebaj i Bule po prvi su put kvantificirali učinke koje korištenje sredstava iz europskih fondova ima na rezultate i obilježja poslovanja domaćih nefinancijskih poduzeća, a obradili su i dodatna pitanja kao što je vjerojatnost dobivanja sredstava iz europskih fondova te odnos veličine primljene potpore i jačine učinka.

Nefinancijska poduzeća predstavljaju dio domaćeg gospodarstva koji je značajan korisnik novca iz europskih fondova te u čijem bi slučaju bilo vrijedno ispitati pretpostavku da bi korištenje bespovratnih europskih potpora moglo pozitivno utjecati na poslovanje velikog broja poduzeća i time značajno doprinijeti konkurentnosti domaćeg gospodarstva.

Starost poduzeća i broj zaposlenih jedna od ključnih odrednica vjerojatnosti dobivanja potpore, smatraju autori. „Takvi su nalazi djelomično očekivani, no ipak treba učiniti dodatne napore kako bi sredstva bila dostupnija mlađim ili novoosnovanim poduzećima, budući da je pristup financiranju jedan od najčešćih problema s kojima se takva poduzeća susreću“, naglasili su.

Unatoč činjenici da se radi o bespovratnoj potpori, korištenje sredstava ima negativan utjecaj na relativnu profitabilnost poslovanja, čime se dovodi u pitanje tržišna profitabilnost financiranih projekata i otvara mogućnost za moralni hazard. Stoga se prilikom procesa dodjele sredstava, zaključuju autori, više pozornosti treba posvetiti pitanju profitabilnosti.

Rad je objavio Institut za javne financije u novom broju znanstvenog časopisa Public Sector Economics (na engleskom jeziku) te u Odabranim prijevodima (na hrvatskom jeziku).

Snimka predavanja i popratna prezentacija dostupne su na poveznicama.