U HNB-u održana predavanja za studente prava u okviru modula Jean Monnet

Objavljeno: 9.11.2020.

Predstavnici Hrvatske narodne banke 4. studenoga održali su ciklus virtualnih predavanja za treću generaciju studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu modula Jean Monnet slušaju predmet Financijska tržišta i regulacija u EU. Održano predavanje dio je redovnoga nastavnog programa modula Jean Monnet Financijska tržišta i regulacija u EU, koji vodi profesorica dr. Ivana Bajakić.

Buduće pravnike pozdravio je viceguverner Bojan Fras, koji im je uvodno približio razloge zbog kojih je regulacija kreditnih institucija i njihova poslovanja važna te im je pojasnio glavne ekonomske i pravne okolnosti koje u današnje vrijeme uvelike određuju poslovanje banaka i jesu novi izazovi. U tom smislu spomenuo je niske, odnosno negativne kamate, potrebu racionalizacije poslovanja banaka i digitalizaciju te izazov primjene rastućeg broja novih propisa koji reguliraju poslovanje banaka.

Pravne propise koji reguliraju rad središnjih banaka u Europskoj uniji studentima je pojasnila Ivana Parać Vukomanović, direktorica Direkcije za financijsko i supervizorsko pravo. Mladi su se pravnici tako imali priliku upoznati s djelovanjem Europskog sustava središnjih banaka te su doznali koje će promjene nastupiti nakon uvođenja eura i ulaska u Europsku monetarnu uniju u okviru djelovanja HNB-a.

Ana Vargek Stilinović, savjetnica u Direkciji za financijsko i supervizorsko pravo, podrobnije je objasnila kriterije i postupke koji prethode uvođenju eura s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku. Osim procesa koji našu zemlju čeka na putu do europske valute i koraka koje je Hrvatska dosad postigla u tom procesu, studenti su se upoznali i s iskustvima drugih država u europskom tečajnom mehanizmu (ERM II).

S odgovorom Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke na pandemiju koronavirusa buduće je pravnike upoznao Krešimir Vodopivec, glavni stručni suradnik u Direkciji za financijsko i supervizorsko pravo. Detaljnije im je približio mjere i postupanja koje su primijenili ESB i HNB, a koje su uključivale zabranu isplate dividende, omogućavanje kućanstvima i poduzećima pristup kreditima, dopuštanje kreditnim institucijama veće fleksibilnosti pri upravljanju rizicima, prilagodbu supervizorskih aktivnosti i otkup vrijednosnih papira.

Jean Monnet program dio je programa Erasmus+, a posvećen je poticanju izvrsnosti u akademskom poučavanju i znanstvenom istraživanju o Europskoj uniji. Ovim programom osobito se podupiru inovacije, razmjena znanja i komunikacija o europskim pitanjima.

Pretraživanje novosti