Stanje bruto inozemnog duga

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 29.3.2024.

Tablice bruto inozemnog duga prikazuju stanje svih dužničkih obveza rezidenata prema nerezidentima na određeni dan te projekcije otplate bruto inozemnog duga prema domaćim sektorima. Tablice stanja bruto inozemnog duga strukturirane su prema domaćim sektorima te su posebno izdvojene tablice bruto inozemnog duga javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor te ostalih domaćih sektora.


Objava statističkih podataka o platnoj bilanci, stanju bruto inozemnog duga i stanju međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2023.


Stanje bruto inozemnog duga

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 29.3.2024.

Tablice bruto inozemnog duga prikazuju stanje svih dužničkih obveza rezidenata prema nerezidentima na određeni dan te projekcije otplate bruto inozemnog duga prema domaćim sektorima. Tablice stanja bruto inozemnog duga strukturirane su prema domaćim sektorima te su posebno izdvojene tablice bruto inozemnog duga javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor te ostalih domaćih sektora.


Objava statističkih podataka o platnoj bilanci, stanju bruto inozemnog duga i stanju međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2023.