Izazovi financijske pismenosti za zemlje Jugoistočne Europe

Objavljeno: 10.12.2019.
Izazovi financijske pismenosti za zemlje Jugoistočne Europe

Viceguverner Roman Šubić na konferenciji u Tbilisiju

Središnja banka Gruzije i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) bile su 7. i 8. studenoga 2019. domaćini konferencije "Unapređivanje financijske pismenosti u zemljama Jugoistočne Europe" održane u Tbilisiju, na kojoj su sudjelovali i viceguverner Hrvatske narodne banke Roman Šubić, Josip Pintarić, savjetnik u Uredu za praćenje zaštite potrošača, kao i dvoje stručnjaka iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Ministarstva financija Republike Hrvatske. Skup je organiziran s namjerom pružanja tehničke pomoći za uvođenje učinkovitoga financijskog obrazovanja u sedam zemalja Jugoistočne Europe, članica MMF-ove Nizozemske konstituence: Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Gruziji, Moldaviji, Rumunjskoj i Sjevernoj Makedoniji. Republika Hrvatska uključena je u petogodišnji projekt pružanja tehničke pomoći, uz financijsku potporu nizozemskog Ministarstva financija, s ciljem povećanja aktivnosti u području financijske edukacije, a ključnu ulogu u tom projektu ima globalno aktivan OECD i njegova platforma za financijsku edukaciju INFE (engl. International Network on Financial Education).

Raspravu posvećenu osiguranju održivosti i važnosti financijske edukacije, u kojoj su sudjelovali čelnici središnjih banaka Gruzije i Moldavije te OECD-ova odjela za projekte financijske edukacije, otvorio je viceguverner Hrvatske narodne banke Roman Šubić izlaganjem u kojemu je, osim pregleda najvažnijih aktivnosti na nacionalnoj i institucionalnoj razini, istaknuo važnost kontinuiranog rada svih dionika s ciljem bolje edukacije, ali i promjene stavova i ponašanja potrošača koji zajedno čine temeljne sastavnice financijske pismenosti. Osvrnuo se i na dosad provedena istraživanja u Republici Hrvatskoj kao i na važnost kontinuiteta praćenja razine financijske pismenosti potrošača radi primjene odgovarajućih mjera za unapređenje postojećeg stanja. Naime, jedan od izazova s kojima se susreću kreatori obrazovnih politika u zemljama Jugoistočne Europe jest upravo financijska edukacija za tri ciljane skupine, a to su: učenici i studenti, zatim stanovnici ruralnih područja te poduzetnici u mikropoduzećima i malim poduzećima.

Uz istraživanje o financijskoj pismenosti prema OECD-ovu modelu, koje je HNB u suradnji s Hanfom i Ministarstvom financija proveo 2015. godine, na konferenciji je bilo riječi i o novom istraživanju koje je ove godine OECD samostalno proveo u svakoj od zastupljenih zemalja, a čija se službena objava rezultata očekuje uskoro. S obzirom na niz aktivnosti koje HNB u suradnji s drugim institucijama u Hrvatskoj kontinuirano poduzima s ciljem podizanja razine financijske pismenosti, realno je očekivati da će rezultati novog mjerenja financijske pismenosti imati tendenciju poboljšanja.