HNB sudjelovao u prvom obilježavanju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama u Hrvatskoj

Objavljeno: 22.11.2019.
HNB sudjelovao u prvom obilježavanju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama u Hrvatskoj

Viceguverner Hrvatske narodne banke Bojan Fras i zamjenica guvernera Sandra Švaljek sudjelovali su u prvom obilježavanju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama u Hrvatskoj od 18. do 22. studenoga 2019. u organizaciji tvrtke Deloitte Hrvatska.

Nije iznenađenje da je bankarstvo neiscrpan izvor etičkih pitanja i dilema, no na praktičnoj razini etička načela koja želimo primijeniti u bankarstvu često se ne mogu izraziti formulom ili nekim preciznim pravnim pravilom, već su to uvijek neka pitanja koja se moraju vrijednosno i moralno razmatrati, rekao je viceguverner Fras uoči panel-rasprave s temom "Etičko ponašanje i kultura poslovanja" koja se održala u Zagrebačkoj burzi 20. studenoga 2019.

Istaknuo je da se pitanja etičnosti na vrlo praktičan način odražavaju na stvarno poslovanje naših banaka primjenom koncepta nepoštenih ugovornih odredbi i nepoštenih poslovnih praksi. Tako je Hrvatska narodna banka nedavno zbog nepoštene poslovne prakse jedne banke prema potrošačima izdala rješenje i naložila mjere za 3589 otkazanih ugovora o depozitu potrošača.

Etičnost će ostati kontinuirani izazov za banke, ali i za Hrvatsku narodnu banku kao regulatora i supervizora koja uz već postojeći Etički kodeks odnedavno ima i Ured za usklađenost poslovanja. Primarno je, naravno, izbjegavanje sukoba interesa i briga o našoj reputaciji koja nam daje legitimitet prema onima koje nadziremo i reguliramo, naglasio je viceguverner Fras.

Zahtjevi etičnosti inspiriraju i promjene paradigmi bankovnog poslovanja pa je tako EBA (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) izdala Smjernice o sustavima nadzora i upravljanja proizvoda namijenjenih potrošačima (engl. Product Oversight Guideline – POG) koje su i u Hrvatskoj u primjeni od početka 2017. i postavljaju, smatra viceguverner Fras, zahtjeve za banke glede proizvoda za potrošače koji predstavljaju suštinski obrat i inovaciju u odnosu na dosadašnje postupanje. Primjenjuju se na sve nove proizvode stavljene na tržište nakon datuma početka primjene Smjernica te na sve postojeće proizvode na tržištu koji se značajno promijene. Nalažu da se mora odrediti ciljano tržište te da dizajn proizvoda i pozicioniranje na tržištu treba osigurati da se interesi, ciljevi i karakteristike potrošača kojima je proizvod namijenjen uzmu u obzir te da se izbjegava moguća šteta za potrošače i minimizira sukob interesa.

Financijske industrije u budućnosti će znatno biti percipirane po tome koliko su njihovi ciljevi, strategije i prakse u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja, odnosno s etičkim načelima, rekao je viceguverner Fras na kraju svojeg izlaganja.

Odgovarajući na pitanje koja je uloga regulatora poput Hrvatske narodne banke u borbi protiv korupcije, Sandra Švaljek, zamjenica guvernera HNB-a, u panel-raspravi s temom "Poboljšanje investicijske klime u borbi protiv korupcije" koja se održala 21. studenoga na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, ustvrdila je da središnje banke možda nisu na prvoj liniji obrane što se tiče borbe protiv korupcije, ali s tim u vezi mogu u mnogočemu pridonijeti. Za početak moraju biti primjer drugima, osobito kada je riječ o transparentnosti poslovanja.

Hrvatska narodna banka tako primjerice na internetskim stranicama objavljuje podatke o svim službenim putovanjima dužnosnika u kojima se navode svi detalji tih putovanja, a nedavno je u HNB-u osnovan i Ured za usklađenost poslovanja. Nadalje, HNB se protiv korupcije bori težnjom za izvrsnošću – naime, posvećenost profesionalnom i kvalitetnom obavljanju zadaća ne ostavlja prostor za korupciju. Osim toga, mi u HNB-u smatramo da se protiv korupcije i za razvoj institucija možemo boriti slanjem jasnih poruka javnosti. Upravo u tom nastojanju održali smo niz skupova, a među ostalim 2017. organizirali smo i međunarodnu konferenciju o ulozi dobrog upravljanja i institucija u ubrzavanju rasta i razvoja Srednje i Jugoistočne Europe. Često naglašavamo važnost strukturnih reformi za održivi razvoj Hrvatske, pri čemu posebno ističemo jačanje institucija kao jednu od značajnijih strukturnih reforma, rekla je zamjenica guvernera Švaljek.

Borba protiv korupcije vrlo je težak, dugotrajan i višedimenzionalni proces, što pokazuje i primjer Hrvatske čija se pozicija prema Indeksu percepcije korupcije (IPK) Transparency Internationala, unatoč ulasku u Europsku uniju, nije promijenila nabolje, za razliku od pozicije nekih drugih novih članica Unije, primjerice Estonije ili Češke. Među osobito važnim sastavnicama borbe protiv korupcije, a ujedno i prevencije korupcije, istaknula je neovisnost pravosudnog sustava. Pravosudni sustav treba osigurati da korupcija bude kažnjena, i to dovoljno oštro da to odvrati druge potencijalne počinitelje od koruptivnih djela, naglasila je zamjenica guvernera.

U panel-raspravi sudjelovali su i Chiawen Kiew (zamjenik direktora za istrage u Uredu glavnog dužnosnika za praćenje usklađenosti u Europskoj banci za obnovu i razvoj), Olga Savran (voditeljica mreže za borbu protiv korupcije u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj), Nataša Novaković (predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Neven Vranković (potpredsjednik grupe za korporativne aktivnosti Atlantic grupe), Davor Bernstein (vodeći stručnjak za javni sektor u Svjetskoj banci), a moderatorica je bila Vedrana Jelušić Kašić (partnerica u Deloitte Hrvatska).

Vođena podizanjem svijesti o važnosti borbe protiv financijskoga kriminala, prijevare i korupcije te educiranja javnosti o ovim za svako društvo važnim temama, tvrtka Deloitte Hrvatska u suradnji s brojnim partnerima obilježila je Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama nizom događanja na kojima se odvijao dijalog s temom izloženosti hrvatskoga gospodarstva korupciji i prijevarama, a predstavljeni su i najnoviji svjetski trendovi u borbi protiv korupcije.

Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama pokrenula je Udruga međunarodnih ispitivača prijevara (engl. Association of Certified Fraud Examiners) 2000. godine i od tada su se stotine organizacija diljem svijeta priključile inicijativi s ciljem podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv prijevara i korupcije.

Pretraživanje novosti