Guverner HNB-a na panelu Eurofi Financijskog foruma 2023

Objavljeno: 15.9.2023.
Guverner HNB-a na panelu Eurofi Financijskog foruma 2023

Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke sudjelovao je danas na panelu "Normalizing monetary policy: way forward" u okviru seminara "The Eurofi Financial Forum 2023" održanog u Santiago de Composteli. Sudionici panela razmijenili su stavove o mjerama koje bi predstavljale učinkovit odgovor na visoku i ustrajnu razinu inflacije kao i izazovima koje postavlja visoka razina viška likvidnosti. 

"Postojeći rizici za daljnje izglede inflacije, bilo pozitivnog bilo negativnog smjera, i dalje zahtijevaju budno praćenje kretanja i podataka kako bi mjere monterne politike mogle nastaviti pravovremeno odgovoriti na izazove", naglasio je guverner tom prilikom. Rizici su i dalje brojni, istaknuo je Vujčić, od onih geopolitičkih i nastavka šokova na strani ponude do neizvjesnosti kretanja vezanih za tržišta rada uključivo i kretanje plaća. Govoreći o potrebi smanjenja razine viška likvidnosti, rekao je da monetarna politika u okviru postojećeg instrumentarija ima na raspolaganju već ranije korištene, jednostavne i učinkovite instrumente koje, ukoliko se tako odluči, može upotrijebiti.

U raspravi na panelu koju je vodio Ashok Bhatia, direktor Ureda u Europi i viši stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Europskoj uniji, sudjelovali su i Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, Martinš Kazaks, guverner središnje banke Latvije, Guillaume-Pierrre Wunsch, guverner središnje banke Belgije, Clara Raposo, viceguvernerka središnje banke Portugala, Alfred Kammer, direktor Europskog odjela Međunarodnog monetarnog fonda kao i Johan Van Overtveld, zastupnik i predsjednik Odbora Europskog parlamenta za gospodarska i monetarna pitanja.

Eurofi je europski think-tank posvećen financijskim uslugama u okviru kojeg se razmjenjuju mišljenja između javnog i privatnog sektora o financijskoj regulativi i trendovima koji utječu na financijski sektor.