Financijska regulativa za budućnost

Objavljeno: 27.11.2019.
Financijska regulativa za budućnost

Financijska regulativa u Europskoj uniji trebala bi zadovoljiti 3F kriterija: biti fer, fleksibilna i futuristička, istaknula je viceguvernerka Hrvatske narodne banke Martina Drvar na panelu o budućnosti regulative financijskog sektora održanom 26. studenoga o. g. u Frankfurtu, u prigodi 26. RegTech-konvencije u organizaciji konzultantske kuće BearingPoint. Kada kažem fer, držim da valja prepoznati promjene u poslovnim modelima kreditnih institucija i omogućiti superviziji da se fokusira na aktivnosti povezane s digitalizacijom bankovnih usluga, a ne na banke kao pravne osobe koje te usluge pružaju, što je sada slučaj. Fleksibilna, to znači da se manje zasniva na direktivama, a više na propisima koji se izravno primjenjuju u svim zemljama EU-a, te da podrži i zaštiti razvoj financijskih inovacija ustrojem zajedničkih rješenja za nadzor sprječavanje pranja novca i nadzor kibernetičkih rizika. Ujedno, financijska regulativa valja predvidjeti buduća kretanja, biti futuristička, što znači da supervizorima omogućava praćenje inovacija u poslovanju banaka danas, bez žurnog postavljanja regulatornog okvira oko inovacija, kao i da uprave banaka zaduži da opravdaju otpornost izmijenjenih poslovnih modela u slučaju stresa kroz provođenje regulatornih vježbi oporavka poslovanja, poručila je viceguvernerka Drvar.

U raspravi su sudjelovali i Tomás Sedlácek, glavni ekonomist ČSOB-a i Joachim Wuermeling, član odbora Deutsche Bundesbank.