Ekonomski učinci multilateralnih kompenzacija na poduzeća

Objavljeno: 8.10.2021.
Ekonomski učinci multilateralnih kompenzacija na poduzeća

U srijedu 6. listopada 2021. održana je online 39. Ekonomska radionica HNB-a na kojoj je Jurica Zrnc (HNB) predstavio radnu verziju istraživanja "Multilateralne kompenzacije: likvidnost i koordinacija" nastalog u suradnji s Milanom Božićem (Banjalučka berza). U radu analiziraju ekonomske učinke multilateralnih kompenzacija na poduzeća.

Multilateralne kompenzacije omogućuju velikoj mreži tvrtki da smanje međusobna dugovanja i tako potencijalno smanje rizik koji proizlazi iz međusobnih financijskih veza. Kompenzacijama je smanjen iznos bruto duga u analiziranom gospodarstvu za znatnih 10% BDP-a.

Primjenom inovativnoga empirijskog dizajna koji počiva na poznavanju mreže dugova i algoritma koji računa kompenzacije identificirali su plauzibilno egzogenu varijaciju u iznosu kompenzacija za određeni uzorak poduzeća. Primjenom te varijacije pronalaze da kompenzacije smanjuju rizik neplaćanja u budućnosti (mjeren blokiranim računima), a efekt je posebno jak za financijski ugrožene i nelikvidne tvrtke. 

U skladu sa smanjenjem rizika nalaze da kompenzacije omogućuju poduzeću rast investicija, prodaje i bankovnih kredita. Učinak multilateralnih kompenzacija također ovisi o značajkama druge ugovorne strane, poput pregovaračke moći i likvidnosti. Primjerice, kompenzacije potencijalno omogućuju bržu naplatu potraživanja od poduzeća s velikom pregovaračkom moći ili nelikvidnih poduzeća koja bi inače imala duge rokove otplate. Primjenom teorijskog modela koji su razvili u kombinaciji s empirijskim rezultatima argumentiraju da su multilateralne kompenzacije tehnologija razmjene koja omogućuje poduzećima da se koriste potencijalno nenaplativim potraživanjima kao sredstvom plaćanja. Tako kliring ublažava manjak pristupa poduzeća odgovarajućim oblicima kratkoročnog financiranja, primjerice faktoringa. Nadalje, nalaze dokaze da multilateralne kompenzacije pomažu riješiti problem koordinacije plaćanja dugova velikog broja poduzeća u kompleksnoj mreži.

Istraživanje je doprinos akademskoj i primijenjenoj literaturi jer je prvo koje analizira učinkovitosti multilateralnih kompenzacija na detaljnim mikropodacima. Autori naglašavaju da bi se slični ili napredniji sustavi kliringa dugova među poduzećima mogli implementirati diljem svijeta pogotovo korištenjem novih digitalnih tehnologija. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se ustanovile razne potencijalne posljedice i aspekti provedbe multilateralnih kompenzacija.

Idućih će mjeseci Jurica Zrnc predstaviti rad i na 24th Central Bank Macroeconomic Modelling Workshop, Toulouse School of Economics, Bank for International Settlements, KU Leuven, American Economic Association i American Finance Association, a dosad ga je predstavio na European Economic Association, IFABS Oxford 2021 i University of Vienna.