Naknade za pakete koji uključuju vođenje eurskog tekućeg računa

Published: 1/11/2018 Modified: 2/1/2023

Banke u Republici Hrvatskoj potrošačima nude račune za plaćanje (eurske tekuće račune) kao dio paketa s drugim uslugama povezanima s računom za plaćanje.

Kako bi se potrošačima osigurala mogućnost usporedbe takvih paketa i olakšalo donošenje odluke o tome koji paket najbolje odgovara njihovim potrebama, omogućen je odabir usluga koje potrošač želi uključiti u svoj paket.

Ovisno o odabiru jedne ili više usluga iz popisa u tablici se prikazuju najpovoljnije mjesečne naknade za pakete koji uključuju prethodno odabrane usluge. Uz mjesečnu naknadu za svaki paket nalazi se i njegov Informativni dokument o naknadama (FID) u kojemu su prikazane ostale usluge povezane s računom za plaćanje uključene u taj paket.