Veza između makroekonomskih i financijskih kretanja u SAD-u i europodručju

Objavljeno: 25.5.2022.
Veza između makroekonomskih i financijskih kretanja u SAD-u i europodručju

Danas je održana 49. Ekonomska radionica HNB-a na kojoj je Eddie Gerba, direktor istraživanja u Sektoru za financijska tržišta Bank of England, predstavio svoje istraživanje "Macro-Financial Interactions in a Changing World".

U istraživanju se analizira veza između makroekonomskih i financijskih kretanja u SAD-u i europodručju korištenjem velikog skupa informacija i primjenom faktorskih modela s realnim i financijskim ciklusima.

Glavni rezultati istraživanja pokazuju kako europodručje reagira na šokove u SAD-u, dok obrnuta veza nije izražena. Dok snaga veze između makroekonomskih i financijskih kretanja u europodručju raste od kraja ´80-ih prošlog stoljeća, u SAD-u je oscilirala pokazujući dugotrajne cikluse makrofinancijske međuovisnosti.