Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za umirovljenike POBAZEN
( Ažurirano 1.7.2024.)
Imex banka d.d. Informativni dokument o naknadama u EUR-umirovljenici
( Ažurirano 1.6.2024.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS S+ FLAT
( Ažurirano 1.5.2024.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS S+
( Ažurirano 1.5.2024.)
OTP banka d.d. OTP senior
( Ažurirano 1.4.2024.)
Croatia banka d.d. Informativni dokument o naknadama - multivalutni tekući račun - umirovljenici
( Ažurirano 1.4.2024.)
OTP banka d.d. OTP paket senior plus
( Ažurirano 1.4.2024.)
KentBank d.d. Informativni dokument o naknadama Kent Express Senior
( Ažurirano 1.3.2024.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Tekući račun za umirovljenike
( Ažurirano 1.2.2024.)
Partner banka d.d. Umirovljenici
( Ažurirano 4.1.2024.)
Raiffeisenbank Austria d.d. RBA Senior paket
( Ažurirano 1.1.2024.)
Addiko Bank d.d. Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 1.1.2024.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.11.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Tekući račun - HPB Kombinacija Senior
( Ažurirano 1.7.2023.)