Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.11.2023.)
Multivalutni tekući račun za poslovnicu Zagreb, Rijeka, Opatija i Viškovo
( Ažurirano 1.11.2023.)
Multivalutni žiroračun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.11.2023.)
Multivalutni žiroračun
( Ažurirano 1.11.2023.)
Multivalutni tekući račun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.11.2023.)