Informativni dokument o naknadama (FID)
Paket Zagreb-Rijeka
( Ažurirano 1.3.2024.)
Žiro račun u nacionalnoj i stranoj valuti
( Ažurirano 1.3.2024.)
Tekući račun u nacionalnoj i stranoj valuti
( Ažurirano 1.3.2024.)