Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Addiko Bank d.d. Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 2.3.2023.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS Senior+
( Ažurirano 20.2.2023.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS Senior+ FLAT
( Ažurirano 20.2.2023.)
Croatia banka d.d. Informativni dokument o naknadama - multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Tekući račun za umirovljenike
( Ažurirano 8.2.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Tekući račun - HPB Kombinacija Senior
( Ažurirano 16.1.2023.)
Imex banka d.d. Informativni dokument o naknadama u EUR-umirovljenici
( Ažurirano 8.2.2023.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 15.2.2023.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun za poslovnicu Zagreb
( Ažurirano 15.2.2023.)
KentBank d.d. Informativni dokument o naknadama Kent Express Senior
( Ažurirano 15.2.2023.)
OTP banka d.d. OTP paket senior plus
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP banka d.d. OTP senior
( Ažurirano 20.2.2023.)
Partner banka d.d. Multivalutni tekući račun - umirovljenici
( Ažurirano 9.3.2023.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za umirovljenike POBAZEN
( Ažurirano 8.2.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 5 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 6 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 7 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u eurima; tekući i žiro račun u eurima i stranoj valuti) uz korištenje 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.1.2023.)
Raiffeisenbank Austria d.d. FlexiSENIOR paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Slatinska banka d.d. SBS_Tekući_i_žiro_računi
( Ažurirano 22.2.2023.)