Informativni dokument o naknadama (FID)
Erste Club paket
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste Gold paket
( Ažurirano 1.7.2021.)
Erste Gold plus paket
( Ažurirano 1.7.2021.)
Erste Osnovni račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste Osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste tekući devizni račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste tekući kunski račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
Erste žiro devizni račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste žiro kunski račun
( Ažurirano 1.10.2020.)