Informativni dokument o naknadama (FID)
Informativni dokument o naknadama Kent Club Black
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Club Gold
( Ažurirano 15.3.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Club Green
( Ažurirano 15.3.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Express Basic
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Express Medium
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Express Premium
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Express Senior
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Kent Express plus
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Tekući račun
( Ažurirano 15.2.2023.)
Informativni dokument o naknadama Žiro račun
( Ažurirano 15.2.2023.)