Informativni dokument o naknadama (FID)
Informativni dokument o naknadama za devizni račun
( Ažurirano 15.12.2019.)
Informativni dokument o naknadama za kunski tekući račun
( Ažurirano 1.6.2021.)
Informativni dokument o naknadama za kunski žiro račun
( Ažurirano 15.12.2019.)