SDDS

Objavljeno: 22.11.2019. Ažurirano: 28.2.2023.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.


 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak; BDP – bruto domaći proizvod; BDV – bruto dodana vrijednost; HNB – Hrvatska narodna banka; MF – Ministarstvo financija; DZS – Državni zavod za statistiku; ZSE – Zagrebačka burza; DSBB – Bilten posebnih standarda Međunarodnoga monetarnog fonda; RH – Republika Hrvatska; VP – vrijednosni papiri; ESB - Europska središnja banka

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Upravno vijeće ESB-a određuje tri ključne kamatne stope za europodručje: kamatnu stopu na glavne operacije refinanciranja, kamatnu stopu na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke te kamatnu stopu na stalno raspoloživu mogućnost granične posudbe od središnje banke.
3  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te na mrežnim stranicama Ministarstva financija.
4  Referentni tečajevi eura koje objavljuje ESB svakog radnog dana (izuzev onih dana kada sustav namire TARGET ne radi) oko 16:00 sati