Komentar kretanja u bankovnom sustavu za 2023. godinu

Objavljeno: 29.2.2024.

U 2023. godini ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2022. za 3,5% i iznosila je 78,6 mlrd. eura. Imovina se povećala kod većine kreditnih institucija. U 2023. godini broj kreditnih institucija smanjio se na 20 zbog pripajanja Nove hrvatske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. u srpnju te godine.

Ukupni krediti i predujmovi povećali su se za 2,0% u usporedbi s krajem 2022. godine, a neprihodujući krediti i predujmovi (u nastavku teksta: NPL-ovi) smanjili su se za 11,4%. Takvo kretanje ostvareno je kod obaju najvažnijih sektora (kućanstava i nefinancijskih društava), pri čemu su rastu ukupnih kredita najviše pridonijeli krediti kućanstvima, dok su se NPL-ovi najviše smanjili u portfelju kredita nefinancijskim društvima.

Posljedično, udio NPL-ova u ukupnim kreditima i predujmovima na kraju 2023. godine pao je s 3,0% na 2,6% čime se višegodišnji trend pada tog pokazatelja nastavio. U portfelju kredita nefinancijskim društvima udio NPL-ova smanjio se sa 6,4% na 5,1%, a u portfelju kredita kućanstvima smanjio se s 5,0% na 4,2% kredita tom sektoru.

Poslovanje kreditnih institucija u 2023. godini rezultiralo je s dobiti u iznosu od 1,4 mlrd. eura. Pokazatelji profitabilnosti povećali su se u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2022. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 1,0% na 1,8%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,2% na 15,5%. Rezultat je to porasta dobiti tekuće godine, pod utjecajem snažnog povećanja kamatnih prihoda. Znatan doprinos rastu tih prihoda dali su i prihodi na prekonoćne depozite kod HNB-a.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava na visokim su razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava blago se smanjila na 23,6% pod utjecajem smanjenja ukupnoga kapitala i povećane izloženosti rizicima. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na vrlo visokoj razini još je uvijek i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju 2023. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 238,1%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija