Revizija statistike odnosa s inozemstvom

Objavljeno: 30.6.2021.

Podaci platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i stanja inozemnog duga s objavom za prvo tromjesečje 2021. odnosno ožujak 2021. sadržavaju nešto veću i dužu reviziju podataka za prethodna tromjesečja/mjesece nego što je to uobičajeno. Promjene podataka pretežno su posljedica revidiranih izvješća izvještajnih jedinica u sektoru nefinancijskih poduzeća. Ostale promjene rezultat su potrebe za dodatnim metodološkim usklađivanjima statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim statističkim standardima pa su tako, primjerice, u ostala kratkoročna potraživanja/obveze uvrštena stanja potraživanja/obveza koja proizlaze iz vremenskog nepodudaranja primitaka i korištenja fondova Europske unije. Također, u platnoj bilanci došlo je do promjene statističkog tretmana dijela fondova EU-a (tzv. financijski instrument), čije karakteristike u ovom trenutku ipak više odgovaraju karakteristikama dužničkog instrumenta nego kapitalnog transfera, stoga je za taj dio umanjen dio prihoda od kapitalnih transfera za razdoblje 2016. –­ 2020. Na kraju, treba napomenuti da su sve navedene promjene podataka dio daljnjeg usklađivanja statistike odnosa s inozemstvom i statistike financijskih računa.