Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Raiffeisenbank Austria d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 17. i točke 27. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018 i 70/2019.), odgovorna osoba Michael Georg Müller za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 17. i 27. istog zakona, a odgovorne osobe Daniel Mitteregger i Marko Jurjević za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 27. istog zakona, te je Raiffeisenbank Austria d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, Michaelu Georgu Mülleru ukupna novčana kazna u iznosu od 48.000,00 kuna, Danielu Mittereggeru novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna te Marku Jurjeviću novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 2. srpnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. i 2. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 2.800,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 15. rujna 2021.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 57. Zakona o kreditnim institucijama te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 5. svibnja 2020.


I okrivljena pravna osoba te II- i III-okrivljene odgovorne osobe proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. i stavka 2. točke 16. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 80.000,00 kuna za I-okrivljenu pravnu osobu, 8.000,00 kuna za II-okrivljenu odgovornu osobu i 4.000,00 kuna za III-okr odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2020.


Okrivljena pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.


Banka i odgovorna osoba u Banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.


I-okrivljena pravna osoba proglašena je krivom za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15 i 14/19), a II-okrivljena odgovorna osoba za prekršaj iz članka 138. stavka 2. u svezi s člankom 138. stavkom 1. točkom 16. istog zakona, te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena novčana kazna u iznosu od 39.000,00 kuna, a II-okrivljenoj odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 28. siječnja 2021.


I okrivljena pravna osoba te II- i III-okrivljene odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineje 1., alineje 8. i alineje 17. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, članka 361. stavka 1. točke 22. i točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, članka 41. stavka 1. točke 34., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača, a I-okrivljena pravna osoba i II-okrivljena odgovorna osoba i za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 88., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 830.000,00 kuna, II-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna i III-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 68.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. listopada 2020.


I-okrivljena pravna osoba i II-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), I-okrivljena pravna osoba i III-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 26. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19), a I-okrivljena odgovorna osoba i IV-okrivljena odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19) te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 213.000,00 kn, II-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, III-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 3.550,00 kn, a IV-okrivljenoj odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 14. listopada 2020.


Pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 5., 8. i 21. i članka 150. stavak 1. točke 26. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), članka 91. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/2008 i 25/2012), članka 150. stavka 1. točke 6. i 51. i članka 150. stavka 1. točke 4., 39., 43. i 45. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017 i 39/2019), te joj je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 33.000.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 30. listopada 2020.