Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 57. Zakona o kreditnim institucijama te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 5. svibnja 2020.


Slatinska Banka d.d. i Andrej Kopilaš kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 23. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19) te je Slatinskoj banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, a Andreju Kopilašu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 6. svibnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 64.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 31. ožujka 2021.

Sažetak odluke


KENTBANK d.d. i odgovorna osoba Damir Brkić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i odgovorna osoba Zdenko Matak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. i stavka 2. točke 16. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju, 8.000,00 kuna za II-okrivljenu odgovornu osobu i 4.000,00 kuna za III-okr odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2020.

Sažetak odluke


Imex banka d.d. proglašena je krivim za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/19, 47/20 i 146/20 ) u svezi s člankom 361. stavkom 3. istog zakona, te je Imex banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 3. svibnja 2021.

Sažetak odluke


Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.

Sažetak odluke


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i odgovorna osoba Višnja Božinović proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Višnji Božinović novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. prosinca 2020.

Sažetak odluke


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.

Sažetak odluke