Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Zagrebačka banka d.d. i odgovorna osoba Stefano Gison proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 22. i stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/18) te je Zagrebačkoj banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Stefanu Gisonu novčana kazna u iznosu od 3.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 26. svibnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 7.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 13. rujna 2021.

Sažetak odluke


Addiko banka d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 47. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20 i 146/20) i prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 86. i stavka 2. istog zakona te je Addiko bank d.d. izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn, a Mariu Žižeku novčana kazna u ukupnom iznosu od 54.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 16. studenog 2021.

Sažetak odluke


Addiko Bank d.d. Zagreb i Dubravko-Ante Mlikotić kao odgovorna osoba proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 46. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/2015 i 15/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 200.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Dubravku-Anti Mlikotiću novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 24. kolovoza 2021.

Sažetak odluke


Raiffeisenbank Austria d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 17. i točke 27. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018 i 70/2019.), odgovorna osoba Michael Georg Müller za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 17. i 27. istog zakona, a odgovorne osobe Daniel Mitteregger i Marko Jurjević za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 27. istog zakona, te je Raiffeisenbank Austria d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, Michaelu Georgu Mülleru ukupna novčana kazna u iznosu od 48.000,00 kuna, Danielu Mittereggeru novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna te Marku Jurjeviću novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 2. srpnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. i 2. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 2.800,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 15. rujna 2021.

Sažetak odluke


Jadranska banka d.d. i odgovorna osoba Nensi Marin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360 stavka 1. točke 57. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15. i 102/15.), te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 5. svibnja 2020.

Sažetak odluke


Slatinska Banka d.d. i Andrej Kopilaš kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 23. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19) te je Slatinskoj banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, a Andreju Kopilašu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 6. svibnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 64.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 31. ožujka 2021.

Sažetak odluke


KENTBANK d.d. i odgovorna osoba Damir Brkić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke