Pretraživanje publikacija

Bilten 96

Datum Rujan 2004.

Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga?

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2004.
Broj P - 17
Autor Tomislav Galac

Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2004.
Broj I - 15
Autor Danijel Nestić

Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2004.
Broj P - 16
Autor Alen Škudar

Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga?

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2004.
Broj P - 15
Autori Michael Faulend i Evan Kraft

Bilten 94

Datum Lipanj 2004.

Bilten 95

Datum Srpanj 2004.

Bilten o bankama 8

Datum Srpanj 2004.

Privatizacija, ulazak stranih banaka i efikasnost banaka u Hrvatskoj: analiza stohastičke granice fleksibilne Fourierove funkcije troška

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2004.
Broj I - 14
Autori Evan Kraft, Richard Hofler i James Payne

Bilten 93

Datum Svibanj 2004.

Pretraživanje publikacija