Pretraživanje publikacija

Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku: problem mjerenja, pregled literature i komentari za Hrvatsku

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-72
Autor Tihana Škrinjarić

Može li regulacija cijena suzbiti inflaciju? Pouke iz ograničenja cijena mlijeka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Rujan 2023.
Broj W-71
Autor Ivan Mužić, Ivan Žilić

Bilten, br. 285

Datum Rujan 2023.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 20

Datum Srpanj 2023.

Bezgotovinske platne transakcije – 2022.

Datum Srpanj 2023.

Platne transakcije i računi – 2022.

Datum Srpanj 2023.

Platne kartice i kartične transakcije – 2022.

Datum Srpanj 2023.

Bilten br. 284

Datum Srpanj 2023.

Godišnje izvješće za 2022.

Datum Srpanj 2023.

Ekonomski bilten, broj 4/2023.

Datum Lipanj 2023.

Pretraživanje publikacija