Bečka inicijativa procijenila je posljedice pandemijske krize i usredotočila se na nove rizike

Objavljeno: 29.10.2021.
Inicijativa za koordinaciju europskih banaka raspravljala je o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na gospodarstvo

Inicijativa za koordinaciju europskih banaka (Bečka inicijativa) upozorila je na poremećaje koji bi se mogli pojaviti dok se svjetsko gospodarstvo nastoji oporaviti od pandemije bolesti COVID-19. Otvarajući prvi sastanak cijelog foruma od početka krize, guverner Hrvatske narodne banke (HNB), Boris Vujčić, upozorio je na „ponovnu pojavu inflacije, čija je postojanost u različitim gospodarstvima neizvjesna, ali koja može utjecati na sidrenje inflacijskih očekivanja.”

Guverner HNB-a odao je priznanje središnjim bankama koje sudjeluju u Bečkoj inicijativi za uspješan i brz odgovor na pandemiju nakon njezina izbijanja i prvih zatvaranja početkom 2020. te za ispunjavanje njihovih mandata, iako i „na ponekad neuobičajene načine”. No također je upozorio na sljedeće: „Potpun utjecaj pandemije na otpornost privatnog sektora i kvalitetu bilanci poduzeća mogao bi se do kraja vidjeti tek u sljedećem razdoblju, što će se izravno odraziti na kreditnu aktivnost i zahtijevati poduzimanje odlučnih mjera usmjerenih prema budućnosti.”

Međutim, sudionici su se složili u tome da izbor trenutka za poduzimanje tih mjera i njihov opseg treba pažljivo procijeniti. Iako su prve središnje banke u regiji uključene u Bečku inicijativu počele podizati kamatne stope reagirajući na povećanje inflacije, forum je također prepoznao potrebu da se pruži potpora gospodarstvima koja su još uvijek oslabljena i na putu prema oporavku, posebno zbog toga što i nadalje postoje drugi razlozi za zabrinutost, kao što su poremećaji u opskrbnim lancima, rast cijena sirovina i nedostatak radne snage.

Sastanak cijelog foruma Bečke inicijative održan je 28. i 29. listopada u Splitu u organizaciji Hrvatske narodne banke. Sudionici su bili predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, Europske komisije, Europske banke za obnovu i razvoj, Grupe Europske investicijske banke, Grupe Svjetske banke, ESB-a/SSM-a, središnjih banaka i regulatornih tijela matičnih zemalja i zemalja domaćina, najvećih prekograničnih bankarskih grupa te drugih dionika financijskog sektora.

Inicijativa za koordinaciju europskih banaka (Bečka inicijativa) okvir je za očuvanje financijske stabilnosti europskih država s tržištima u razvoju. Pokrenuta na vrhuncu prvog vala svjetske financijske krize u siječnju 2009., okupila je važne dionike iz javnog i privatnog sektora prekograničnih banaka iz EU-a aktivne u europskim državama s tržištima u razvoju.

Kad je riječ o djelovanju u području klime, forum je razmatrao zeleno financiranje, stajališta institucionalnih ulagača o konfiguraciji financijskih instrumenata te okolišna, socijalna i upravljačka pitanja (ESG). Guverner Vujčić je istaknuo: „Ta su pitanja počela oblikovati donošenje odluka središnjih banaka na različite i višestruke načine, pa ne možemo zanemariti posljedice koje socijalne i upravljačke dimenzije procjene i provedbe ESG-a imaju na sve nas.”

U tom je kontekstu forum podržao osnivanje nove radne grupe o klimatskim promjenama i financijskoj stabilnosti. Ta će radna grupa nastojati poboljšati prekograničnu suradnju u prepoznavanju i procjeni rizika za financijski sektor povezanih s klimatskim promjenama te koordinaciju politika za suzbijanje tih rizika i jačanje financijske stabilnosti ili smanjenje troškova zaštite financijskih sustava.