Usvojena monetarna projekcija za 2011.

Objavljeno: 22.12.2010.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio makroekonomske izglede za Hrvatsku u sljedećoj godini, te usvojio projekciju monetarne politike i financijski plan središnje banke za 2011.

Odlukom Savjeta HNB-a stopa po kojoj središnja banka plaća bankama naknadu za sredstva izdvojenoga kunskoga dijela obvezne pričuve smanjuje se s 0,75% na 0,25%. Time se ova stopa remuneracije usklađuje s kretanjima na tržištu, s obzirom da je tijekom ove godine vagana kamatna stopa na međubankovne prekonoćne plasmane kretala između 0,39% i 2,86%, a kamatne stope na kunske depozite trgovačkih društava na žiroračunima i tekućim računima između 0,51% i 0,58%.

Savjet HNB-a suglasio se i s odlukama nadzornih odbora nekoliko banaka o imenovanjima predsjednika i članova uprava. U BKS Bank d.d., Rijeka, predsjednik uprave bit će i nadalje Goran Rameša, a član uprave Christian Pettinger; u Karlovačkoj banci d..d., Karlovac, predsjednik uprave i nadalje ostaje Sandi Šola a članica uprave Marijana Trpčić Reškovac; u Kreditnoj banci d.d. Zagreb novom predsjednicom uprave postaje Mirjana Krile a članom uprave Stjepan Anić; u Partner banci d.d., Zagreb članom uprave postaje Petar Repušić; u Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, predsjednik uprave i u sljedećem mandatu bit će Franjo Luković, a članovi uprave Sanja Rendulić, Daniela Roguljić Novak, Mario Agostini, Milivoj Goldštajn, Marko Remenar i Miljenko Živaljić.

Budući da ni dosad poduzimane mjere Hrvatske narodne banke za usklađivanje poslovanja s važećom propisima a ni pregovori s mogućim domaćim i inozemnim ulagačima u cilju postizanja odgovarajuće dokapitalizacije nisu doveli do željenog rezultata, Obrtničkoj štednoj banci d.d., Zagreb, na današnjoj je sjednici oduzeto odobrenje za rad. To znači da Obrtničkoj štednoj banci predstoji postupak prisilne likvidacije. Radi se o financijskoj instituciji koja ima 5 poslovnica i četrdesetak zaposlenih, a nastala je 2008. godine preoblikovanjem Obrtničke štedno-kreditne zadruge. Posluje s gubitkom, a stopa adekvatnosti kapitala, prema prošlomjesečnim podacima, iznosi svega 5,2% (zakonski minimum je 12%, prosječna stopa čitavog bankovnog sustava oko 19%), a udjel u aktivi ukupnog bankovnog sektora, sa stanjem krajem rujna, iznosio je svega 0,03%.