Uredba (EU) 2015/730 Europske središnje banke od 16. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1011/2012 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2012/24) (ESB/2015/18)

Pretraživanje regulative