Ukinuta granična obvezna pričuva

Objavljeno: 10.10.2008.

Današnjom odlukom Savjeta Hrvatske narodne banke ukida se primjena Odluke o graničnoj obveznoj pričuvi. Time Hrvatska narodna banka vraća poslovnim bankama na raspolaganje približno 355 milijuna eura i 129 milijuna dolara, kako bi im osigurala dodatnu deviznu likvidnost i nesmetano ispunjavanje obveza prema svim klijentima.

Odluka o graničnoj obveznoj pričuvi primjenjivala se četiri godine, da bi se usporilo vrlo intenzivno inozemno zaduživanje banaka, a obvezivala je sve banke da dio sredstava pribavljenih u inozemstvu (isprva 24 posto, a u novije vrijeme, ovisno o vrsti izvora, 15, 40 ili 55 posto) deponiraju na poseban račun kod Hrvatske narodne banke. Na taj način, interes banaka za posuđivanje u inozemstvu i visina njihovog inozaduženja postupno su smanjivani (bruto inozemni dug banaka opao je sa 10,2 milijarde eura krajem 2006. na 7,8 milijardi eura krajem kolovoza ove godine), a kod središnje banke akumulirane su značajne dodatne devizne pričuve banaka, koje omogućuju potrebnu likvidnost i u trenutačnim nepovoljnim okolnostima.