Što neku banku čini značajnom (<em>significant institution</em>)?

Što neku banku čini značajnom (significant institution)?

Objavljeno: 3.6.2020.

Odluka o tome je li banka značajna ili nije temelji se na:

  • njezinoj veličini (ukupna vrijednost imovine premašuje 30 mlrd. EUR)
  • njezinoj važnosti za gospodarstvo države u kojoj se nalazi ili EU-a u cjelini
  • njezinim prekograničnim aktivnostima (ukupna vrijednost imovine premašuje 5 mlrd. EUR, a omjer prekogranične i ukupne imovine veći je od 20% ili je omjer prekograničnih obveza i ukupnih obveza veći od 20%) i
  • činjenici je li zatražila ili dobila izravnu financijsku potporu Europskoga stabilizacijskog mehanizma ili Europskog fonda za financijsku stabilnost.

U pravilu, nadzirana banka može se smatrati značajnom ako je utvrđeno da je jedna od tri najznačajnije banke u zemlji.

ESB redovito preispituje značajnost svih banaka u državama sudionicama. Status banaka može se promijeniti zbog razloga povezanih s redovitim poslovanjem ili zbog jednokratnih događaja kao što su spajanja ili pripajanja. U takvim slučajevima ESB i odgovarajuća nacionalna nadzorna tijela surađuju u prijenosu nadzornih ovlasti.