Savjet HNB-a: Imovina bankovnog sustava porasla je za rekordnih 50,6 milijarda kuna

Objavljeno: 17.1.2023.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici raspravljao o stanju u bankovnom sustavu i donio nekoliko drugih odluka iz svoje nadležnosti.

U prva tri tromjesečja 2022. imovina bankovnog sustava porasla je za rekordnih 50,6 milijarda kuna ili za 10,1% u odnosu na kraj 2021. Pretežiti izvor financiranja rasta imovine bili su primljeni depoziti na transakcijskim računima kućanstava i nefinancijskih društava, koji uvelike odražavaju učinke uspješne turističke sezone i pripremu građana za uvođenje nove valute. Glavnina povećanja imovine usmjerena je u kredite, osobito kredite nefinancijskim društvima iz djelatnosti opskrbe energijom, a nastavio se i rast novčanih sredstava.

Nova kreditna aktivnost i nastavak trenda smanjivanja neprihodonosnih kredita (NPL-ova) rezultirali su daljnjim poboljšanjem kvalitete kredita, odnosno smanjenjem udjela NPL-ova, s 4,3% na 3,3%. No, porast kredita u fazi 2 upućuje na povećan rizik u prihodonosnom dijelu portfelja banaka.

Stopa ukupnoga kapitala smanjila se za gotovo dva postotna boda, na 24,0%. Posljedica je to smanjenja regulatornoga kapitala, ponajviše pod utjecajem nerealiziranoga gubitka na osnovi vrednovanja obveznica po fer vrijednosti, a potom i porasta ukupne izloženosti rizicima. Unatoč tome, pokazatelji kapitaliziranosti na visokim su razinama.

Prihodi ostvareni ukidanjem umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke ključan su izvor povećanja dobiti i profitabilnosti poslovanja, dok je na porast dobiti manje utjecalo povećanje neto prihoda proizišlo iz porasta naknada i provizija, uz istodobni nastavak smanjivanja kamatnih prihoda.

Savjet HNB-a dao je suglasnost nadzornom odboru Imex banke d.d. da Ozren Dragčević obavlja funkciju predsjednika uprave te banke i dao je suglasnost nadzornom odboru Karlovačke banke d.d. da Stjepan Oreški obavlja funkciju člana uprave te banke.