Savjet HNB-a: Godišnja inflacija smanjila se s 0,8% u prosincu na 0,2% u siječnju

Objavljeno: 6.3.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentne gospodarske i novčane pokazatelje te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Realni se BDP u posljednjem tromjesečju 2018. zadržao na razini iz prethodnog tromjesečja, a njegova se stopa rasta usporila u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2017. godine te je iznosila 2,3%. Stagnacija gospodarske aktivnosti u posljednjem tromjesečju posljedica je nepovoljnih izvoznih rezultata, a domaća je potražnja ojačala. Godišnja inflacija potrošačkih cijena smanjila se s 0,8% u prosincu na 0,2% u siječnju, a najveći doprinos tome dale su cijene neprerađenih prehrambenih proizvoda (zbog smanjenja PDV-a na neke proizvode) i energije. HNB je početkom veljače otkupom deviza od banaka ublažio pritiske na jačanje kune prema euru. No, ukupne devizne transakcije HNB-a imale su blagi negativan monetarni učinak s obzirom na zamjetne prodaje deviza Ministarstvu financija. Kunska likvidnost domaćih kreditnih institucija zadržala se na vrlo visokoj razini. Pritom se nastavio godišnji rast plasmana poduzećima i stanovništvu. Neto inozemni dug domaćih sektora blago se povećao u četvrtom tromjesečju, nakon intenzivnog razduživanja u trećem tromjesečju. Prema podacima Ministarstva financija na razini cijele 2018. godine ostvaren je višak salda središnje države, no on ne uključuje izdatke za plaćena jamstva izdana brodogradilištima. Ti će se izdaci prema metodologiji ESA 2010 uključiti u rashode opće države i pogoršati saldo proračuna.

Također, na ovoj se sjednici Savjet HNB-a suglasio s prijedlogom nadzornog odbora Addiko banke d.d. da članica odnosno član Uprave te banke budu Jasna Širola i Dubravko-Ante Mlikotić na mandatno razdoblje do kraja 2020. Savjet HNB-a izdao je i prethodnu suglasnost Fikretu Kartalu za obavljanje funkcije člana Uprave Kentbank d.d. na mandat od tri godine, Goranu Varatu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Podravske banke d.d. na tri godine, kao i Danielu Ungeru i Renati Vuković za obavljanje funkcije člana Uprave iste banke, također na tri godine.

Savjet HNB-a izdao je i Rješenje kojim je odobrio zahtjev Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, i Jadranske banke d.d., Šibenik, za pripajanje Jadranske banke d.d., Šibenik, Poštanskoj banci d.d., Zagreb.